Prírodovedné zbierky

Základ prírodovednej zbierky tvorilo tých niekoľko (19 ks) paleontologických nálezov, ktoré spolu s archeologickými nálezmi predstavili na prvej výstave múzea v rokoch 1889 – 1897 vo veľkej sále komárňanského kalvínskeho kolégia.

Zbierka bola síce evidovaná od roku 1900 samostatne, väčšie prírastky však v tom období zaznamenané neboli. Kustód zbierky, učiteľ Kálmán Battay predal spolku v rokoch 1900-1921 len niekoľko vypreparovaných vtákov, avšak v dievčenskej meštianskej škole vybudoval cennú prírodopisnú zbierku.

Kým v rokoch 1886 – 1936 prírodopisná zbierka vzrastala jedine darovaním alebo kúpou, od roku 1958 dodnes mnohostranná zberateľská činnosť muzeológov a externých pracovníkov kúpu aj darovanie potlačila do úzadia. Od roku 1975 zbierka ročne vzrastá vlastným zberom i kúpou o tisíce predmetov. Zberateľská oblasť je v tom čase rozšírená už na 5 okresov (dunajskostredský, novozámocký, galantský, komárňanský a levický). Pracovníci prírodovedného oddelenia viac desaťročí trvajúcou pravidelnou zberateľskou a bádateľskou prácou postupne vytvorili zbierku dokumentujúcu prírodu Podunajska, v ktorej nájdeme aj mnoho vzácnych druhov živočíchov aj rastlín.

V prírodovednej zbierke nášho múzea, ktorá sa na Slovensku radí medzi najväčšie, uskladňujeme dnes viac ako 84 000 ks živočíšnych a rastlinných preparátov. Zbierka bola predstavená verejnosti počas početných krátkodobých výstav. Múzeum od svojho vzniku dodnes však ešte nemalo stálu prírodovednú výstavu. V budove múzea a knižnice bola vo februári roku 2015 otvorená dlhodobá prírodovedná výstava pod názvom "Príroda Podunajska".

Priroda web.jpg

 

 


XHTML | CSS