ARCHEOLOGICKÁ ZBIERKA

Archeologická zbierka je najstaršou a najvýznamnejšou zbierkou múzea. Už v rokoch 1886 – 1890 sa do tejto zbierky dostal značný počet rímskych nálezov z rôznych nálezísk bývalej Komárňanskej župy, najmä z Brigetia. Boli to hlavne kamenné pamiatky, medzi nimi aj sarkofágy, ďalej bronzové, sklenené a kostené predmety i krásne zdobené terry sigillaty. Tieto sú aj dnes najkrajšími exponátmi stálej expozície múzea.

V nasledujúcich desaťročiach bola zbierka obohatená významnými pravekými a starovekými pamiatkami, medzi ktorými treba zvlášť spomenúť materiál keltského pohrebiska v Chotíne. Od polovice sedemdesiatych rokov sa začal aj archeologický výskum obdobia sťahovania národov. Na území Komárna bolo objavených 8 avarských pohrebísk, čo svedčí o tom, že tu bolo významné vojensko-strategické centrum Avarov. Zvlášť bohatý nálezový materiál sa našiel na pohrebisku v Komárne-lodeniciach, kde spomedzi 153 odkrytých hrobov bolo 63 jazdeckých.

V súčasnosti je v archeologickej zbierke evidovaných bezmála 23 000 predmetov.


XHTML | CSS