ETNOLOGICKÁ  ZBIERKA

Myšlienka zbierania národopisných predmetov sa v rámci Muzeálneho spolku Komárňanskej župy a mesta Komárna zrodila v roku 1899. Pravdepodobne k tomu prispela aj celoštátna výstava v Budapešti v roku 1896, na ktorej bola prezentovaná aj ľudová kultúra Komárňanskej župy. V roku 1900 boli v rámci Muzeálneho spolku založené štyri samostatné zbierky, z nich jedna bola národopisná. V nasledujúcich desaťročiach bol tento fond postupne zveľaďovaný predmetmi, ktoré považovali za národopisné. Žiaľ, zachovali sa o nich len stručné a sporadické záznamy, preto si dnes nemôžeme vytvoriť presný obraz o vtedajšej národopisnej zbierke. Po druhej svetovej vojne boli pri inventarizácii zbierok, ktoré sa zachovali, zaradené národopisné predmety do historického zbierkového fondu. Samostatná národopisná zbierka sa začala budovať až od roku 1965 a dnes obsahuje viac ako 4000 zbierkových predmetov. Najviac je zastúpený ľudový odev, textil a keramika, ale sú tu aj predmety, dokumentujúce poľné hospodárenie a remeslá, prevádzané pri vode. Zberná oblasť múzea sa v priebehu rokov menila, od roku 2008 je to územie Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom v súlade s jedným z hlavných poslaní múzea sa venuje pozornosť predovšetkým dokumentovaniu života a kultúry tu žijúceho maďarského etnika.


XHTML | CSS