GEOLOGICKÁ A PALEONTOLOGICKÁ ZBIERKA

Geologická zbierka Podunajského múzea, obsahuje 546 zbierkových predmetov. Základ zbierky tvoria nielen horniny a minerály ale aj výnimočné paleontologické nálezy pochádzajúce z nášho okolia.

Zo sedimentov Podunajskej nížiny počas bagrovania štrku alebo prehlbovaní riek  sa často objavujú zvyšky rôznorodých druhov štvrtohorných cicavcov. Spomenuté skamenené nálezy mamutov srstnatých, slonov lesných, nosorožcov srstnatých, jeleňov obrovských a ďalších druhov jeleňov, prakoní, praturov a bizónov pravekých  – kosti, zuby, kly, parohy a rohy sa našli v Komárne a v tesnej blízkosti mesta v obciach Veľký Harčáš, Iža, Zlatná na Ostrove, Veľký Meder a Okoč.

Zbierku hornín a minerálov tvoria základné horniny slovenských a českých pohorí (usadené, magmatické a metamorfované), ktoré sú doplnené pestrým výberom minerálov z nášho územia rovnako ako aj z ďalekých krajín (Rumunsko, USA).

_MG_2073_.jpg  _MG_2090_.jpg  1_mg_2282_20110927_03.jpg

2_mg_2286_20110927_01.jpg  5_mg_2317_20110927_01.jpg  6_mg_2331_20110927_01.jpg


XHTML | CSS