Ponuka prednášok pre verejnosť

ARCHEOLÓGIA

Mgr. András Csuthy, PhD.

1. Prehľad včasnostredovekej histórie strednej Európy podľa archeologických prameňov (úvodná prednáška, nahlásiť vopred min. 2 týždne)

2. Materiálna kultúra Avarov na území dnešného Slovenska (vyššie ročníky strednej školy)

3. Súčasti konského postroja z obdobia avarského kaganátu (vyššie ročníky strednej školy)

Mgr. Marek Gere

1. Archeologické výskumy v Chotíne

 

HISTÓRIA

Péter Vanya

1. Mesto v zázemí (Komárno počas prvej svetovej vojny)

2. Astrová revolúcia a jej následky v Komárne

 

DEJINY UMENIA

Tímea Szabó Csekei

1. Július Berecz, komárňanský sochár prvej polovice 20. storočia

 

ETNOLÓGIA

PhDr. Anna Sipos

1. Komárňanskí majstri a umelci dreva

 

BOTANIKA

PaedDr. Csilla Dorotovičová, PhD.

1. „Čo rastie u nás vo vodách?" – ­botanická prednáška o rastlinách vodného sveta (bežné, vzácne i zaujímavé druhy, napr. mäsožravé rastliny) – pre žiakov základných a stredných škôl

2​. „Moje „vodné“ výskumy. Čo rastie v systéme kanálov južného Slovenska?“ – botanická prednáška o zaujímavostiach a význame týchto umelých vodných tokov v krajine, kde prírodné mokrade zmizli v dôsledku odvodňovania v minulosti – pre študentov a dospelých

3. „Galapágy - živé múzeum evolúcie" – botanicko-zoologická prednáška o ešte relatívne nedotknutom kúte sveta s výnimočnou prírodou, s vysokým stupňom ochrany (vlastné zážitky prednášateľa) – pre žiakov a študentov všetkých typov škôl i dospelých ​

4. „Invázne rastliny v strednej Európe" – botanická prednáška o meniacom sa svete, o šíriacich sa cudzích druhoch na našom území – pre žiakov základných škôl (2. stupeň), stredných škôl, študentov a dospelých

 

 

 

XHTML | CSS