Múzejno-pedagogická činnosť

Podunajské múzeum ponúka základným, stredným, ale i materským školám vzdelávacie programy z archeológie, histórie, výtvarného umenia s dôrazom na regionálnu výchovu buď priamo v priestoroch Podunajského múzea alebo mimo neho.

Čo môžete v našom múzeu zažiť?
- netradičnú hodinu dejepisu, vlastivedy, výtvarnej výchovy priamo v expozíciách v edukačnej miestnosti
- závan dávnych čias v príjemnom a peknom prostredí modernej obrazárne
- za dverami múzea – tvorivé zoznámenie sa s prácou muzeológov
- tvorivé dielne, ktoré sa dajú využiť v širokej škále výchovno-vyučovacieho procesu, je po vzájomnej dohode možné prispôsobiť požiadavkám pedagóga

 

Archeológovia sa najčastejšie stretávajú rozbitými nádobami-page0001.jpgArcheológovia sa najčastejšie stretávajú rozbitými nádobami-page0001.jpg

 

  

Predvianočné tvorenie v Kultúrnom paláci 

 12. decembra 2019 

Predvianočné tvorenie v Kultúrnom paláci, ktoré sa konalo 12. decembra 2019 a o ktoré bol obrovský záujem, prebiehalo v ozajstnej rodinnej nálade. V tomto roku sa okrem tradičného zdobenia medovníkov a servítkovej techniky sme sa trošku sústredili aj na recykláciu, keďže sa zo starých a/alebo nefunkčných žiaroviek zrodili ozdoby na vianočný stromček. Okrem toho nemohla chýbať ani vianočná hudba a občerstvenie. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 31 záujemcov.

honlapra 2.jpg

      

Predvianočný večierok by sa nemohol zrealizovať bez účasti rodín, bez spolupráce Pro museum - Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne a zo strany Com-therm bez pomoci Ľudovíta Konczera, ktorý svojou finančnou podporou umožnil, aby sa v múzeu opäť konalo podujatie na vysokej úrovni. 

 

  "Halloween" v Kultúrnom paláci 

24. októbra 2019

Múzeum- keď začujeme toto slovo, hneď nás napadnú pojmy ako výstava, expozícia, nejaké staré veci z minulosti. Múzeum ale nie je len o starých veciach. V múzeu sa dá aj zabávať a spríjemniť si voľný čas. Vedia to všetci, ktorí sa už nie prvýkrát zúčastnili našich tvorivých dielní, či už vianočných, veľkonočných alebo halloweenskych.

Nesmierne nás teší, že z roka na rok prejavujú naši návštevníci záujem aj o tieto dielničky, ktorými lákame do múzea predovšetkým rodiny s deťmi. Halloweenske večierky usporadúvame už od roku 2016 a po minuloročnej pauze sa nám v tomto roku znovu podarilo zrealizovať tvorivé dielne s halloweenskou tematikou. Prítomní mohli vyskúšať, ako maľovať na sklo a nechýbali ani tradičné sadrové odliatky, či jesenné dekorácie alebo servítková technika. Záverečným programovým bodom bolo vyrezávanie tekvíc-lampášov, ktoré sú jedným zo symbolom tohto starého, pôvodom keltského sviatku.

   

   

   

Veľkonočné radovánky v Kultúrnom paláci 

Dňa 16. apríla 2019 sa v Kultúrnom paláci múzea konali veľkonočné tvorivé dielne, ktoré prebiehali v duchu veľkonočných zvykov a tradícií. Maľovanie kraslíc tvorí neoddeliteľnú časť našich tvorivých dielní, keďže vajce je starým symbolom znovuzrodenia a tak aj Veľkej noci. Okrem fúkaných vajíčok pracovali naši návštevníci aj s polystyrénovými a umelohmotnými vajíčkami. Menšie deti si zdobili medovníky, maľovali barančeky, zajace a iné sadrové figúrky. Nechýbali ani slamenné vence, z ktorých robili prítomní jarné aj veľkonočné ozdoby na dvere a servítková technika.

Foto 1.jpg   Foto 2.jpg   Foto 3.jpg

Foto 4_změnit velikost.jpg

 

Vianočný večierok

v Kultúrnom paláci 12. decembra 2017

Medovníky, vôňa ihličia a hluk detí- takto by sa dalo najlepšie charakterizovať náš vianočný večierok, ktorý bol usporiadaný 12. decembra. Vianoce sú sviatkom rodiny a rodinnej lásky, a tak sme sa aj my snažili o to, aby sme aj do múzea priniesli kúzlo Vianoc. Chodba znovu ožila, kým rodičia robili ikebany, deti zdobili servítkovou technikou alebo medovníky. Medzi symboly vianočného sviatku patrí vianočný stromček, čiže sme nezabudli ani na výrobu vianočných ozdôb. Na konci dňa sa každý ligotal od trblietok a viac-menej sme boli špinavý od farieb, no myslím si, že toto všetko súvisí s výtvarnou prácou a tvorbou. Touto cestou by som sa chcela poďakovať, že ste k nám prišli, kolegom za pomoc,bez nich by sa náš večierok ťažko zrealizoval. Zvlášť by som chcela vyzdvychnúť a poďakovať sa pánovi Ľudovítovi Konczerovi, jeho finančná podpora pre nás znamenala obrovskú pomoc.

Šťastné a veselé, láskou požehnané Vianoce Vám prajeme a dovidenia v novom roku!

honlapra (4).jpg   honlapra.jpg

honlapra (2).jpg    honlapra (3).jpg

honlapra (5).jpg honlapra (6).jpg

   

Tvorivé dielne "Halloween" 26.10.2017

mehet 7.jpg

26. októbra sme už druhýkrát usporiadali v budove Kultúrneho paláca tvorivé dielne, ktoré sa spájali s halloweenskou tematikou. Ako aj v minulom roku, aj teraz bol obrovský záujem o náš program. Halloween je sviatkom keltského pôvodu.  Jeho symbolom je Jack, tekvica svietiaca v tme, takže sme nemohli vynechať ani vyrezávanie tekvíc. Okrem toho sme našim návštevníkom pripravili aj mnoho iných kreatívnych nápadov. Jesenné dekorácie, vence, obrázky pripravené pomocou servítkovej techniky, dom duchov- toto všetko si mohli pripraviť nielen deti, ale aj rodičia. Tvorivé dielne boli pre deti ešte zaujímavejšie tým, že si mohli obliecť svoje masky a kostými. Po vyše trojhodinovom tvorení išiel každý domov spokojní, keďže všetko, čo si u nás vyrobili, mohli zobrať so sebou. Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom, ktorý priniesli svoje deti, aby sme mohli tvoriť spolu. Dúfame, že sa pred Vianocami znovu stretneme.

mehet 1.jpg mehet 2.jpg

mehet 3.jpg mehet 4.jpg 

mehet 5.jpg  mehet 6.jpg 

Tvorivý tábor pre deti

Prvýkrát v histórii múzea sme dňa 18. augusta 2016 zorganizovali jednodňový tvorivý tábor pre deti, ktorý sa uskutočnil v budove Kultúrneho paláca v čase od 9. do 15. hodiny. Hlavnou témou dňa bol život na afrických savanách a africká kultúra. Do tábora sa prihlásilo 13 detí vo veku od 6 do 11 rokov.

 Po príchode a krátkom zoznámení sme si najprv pozreli stálu výstavu múzea. Potom sa deťom venovala naša bývalá pracovníčka, archeologička múzea dr.PriskaRatimorská, ktorá im v archeologickej expozícii porozprávala o tom, čím sa zaoberá archeológia a ako prebiehajú archeologické práce. Nasledovala prehliadka africkej výstavy, kde sa deti zoznámili so zvieratami afrických saván i s prostredím, v ktorom žijú. Na túto výstavu naviazali tvorivé dielne. Deti si mohli pripraviť náramky, puzzle, omaľovánky a africké masky.

     
   

 Po obede sme si pozreli krátky dokumentárny film o Afrike a pokračovali v práci v tvorivých dielňach. Na záver dňa sme boli na dvore budovy múzea a knižnice, kde sa deti mohli venovať pohybovým aktivitám, hrám a kresleniu na betón. Tento zaujímavý deň bol veľkým zážitkom a skúsenosťou nielen pre nás lektorky, ale dúfame, že aj pre deti, ktoré si okrem zábavy odniesli aj nové poznatky.

  
 
  

    

  

 Ďakujeme všetkým účastníkom nášho prvého múzejného tábora a tešíme sa na budúce stretnutie!

 

Múzejno-pedagogické aktivity pod názvom V zajatí času

V Zichyho paláci múzejno-pedagogické aktivity prebiehali pod názvom V zajatí času. Deti boli inšpirované vystavenými exponátmi historických hodín, ktoré slúžili ako predloha pri kreslení, maľovaní - rôznom výtvarnom spracovaní exponátov deťmi. Staršie deti sa venovali prvým krokom pri zostavovaní vlastného rodostromu a zakresľovaní dát najbližších príbuzných do predkreslenej schémy.

       

           

V hlavnej budove Podunajského múzea vo výstave Stavebnica MERKUR sa deti nadchýnali modelmi známych stavieb a dopravných prostriedkov. Niektoré z nich boli skonštruované deťmi už v herni, ktorá je integrálnou súčasťou výstavy. Tu, v tejto priestrannej herni si deti, ale aj tí skôr narodení usilovne skladali vlastné modely podľa predlohy alebo na základe vlastnej fantázie.

 IMG_6664.JPG  IMG_6665.JPG  IMG_6670.JPG 

 

XHTML | CSS