Uskutočnené prednášky

ARCHEOLÓGIA

Dekoratívne súčasti konského postroja z obdobia avarského kaganátu. Prednáška s prezentáciou na doktorandskom kolokviu katedry Archeológie FiF UK v Bratislave 30. marca 2012.

Archeologické aspekty konského postroja z obdobia avarského kaganátu. Prednáška v rámci cyklu Aktuálnych otázok zo stredoveku na katedre Archeológie FiF UK v Bratislave

ZOOLÓGIA

Vo výstave Poľovnícke trofeje 2011 a Jubilejnej výstavy rybárstva. Názov prednášky: Poľovná zver južného Slovenska, rybárstvo v minulosti a v súčasnosti, ryby našich vôd

- ZŠ Eötvösa (21. 3. 2012), prítomných 22 osôb

- ZŠ Mariánum (23. 3. 2012), prítomných 11 osôb

- MŠ Františkárov (26. 3. 2012), prítomných 31 osôb

- Gymnázium Hansa Selyeho (28. 3. 2012), prítomných   28 osôb

- ZŠ Eötvösa (30. 3. 2012), prítomných 30 osôb

20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_11.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_12.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_13.JPG20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_14.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_15.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_16.JPG20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_17.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_18.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_19.JPG20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_20.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_21.JPG 20130411_Vadtrofeak_MUPEDAG_22.JPG

Prednáška v prírodovednej časti Jubilejnej výstavy múzea – 17.4.2012. Pre študentov Univerzity Jánosa Selyeho v rámci predmetu: Prírodopis pre učiteľov materských škôl. Tematika – terénne exkurzie pre deti materských škôl, základy poznatkov o chránených oblastiach v blízkosti Komárna, najznámejšie ohrozené a chránené druhy živočíchov lužných lesov. Prítomných 60 osôb

Prednáška pre žiakov v rámci akcie 5. Ornitologický tábor v ZŠ M. Katonu v Búči – 25.4.2012

- terénna exkurzia – Gbelce – vtáctvo Parížskych močiarov

- terénna exkurzia – spoznávajme život bocianov a lastovičkovitých v obci Búč

- prednášky o hniezdení každodenného vtáctva: typy vtáčích hniezd, rôznorodosť vtáčích vajec, vtáctvo ľudských sídlisk. Prítomných 40 osôb.

Exkurzia zool_1.JPG Exkurzia zool_2.JPG Exkurzia zool_3.JPG
Exkurzia zool_4.JPG Exkurzia zool_5.JPG

Prednáška pre deti z Materskej školy v Martovciach – 27.1.2012

- tematika: Návštevníci vtáčích kŕmidiel - ukážka vhodných typov kŕmidiel a krmiva - spoznávanie vtákov podľa spevu a vyberaných dermoplastických preparátov

20130128_Madaretetok_MUPEDA_11.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_12.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_13.JPG20130128_Madaretetok_MUPEDA_14.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_15.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_16.JPG20130128_Madaretetok_MUPEDA_17.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_18.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_19.JPG20130128_Madaretetok_MUPEDA_20.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_21.JPG 20130128_Madaretetok_MUPEDA_22.JPG

Terénna exkurzia pre deti z Materskej školy na Ulici lodná – 27.9.2012

- pozorovanie flóry a fauny lužnej krajiny v Kolárove (okolie vodného mlynu) - prítomných 65 osôb

BOTANIKA

Metodika zberu prírodnín. Ako sa robí herbár, zbierka semien a pobytových stop živočíchov? - prednáška pre žiakov 1. stupňa ZŠ 

Rastliny a živočíchy nášho okolia - prednáška pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Čo to rastie vo vodách južného Slovenska? - prednáška z príležitosti Dňa Zeme pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Moje „vodné“ výskumy. Čo rastie v systéme kanálov južného Slovenska? - dve prednášky v rámci Medzinárodného dňa múzeí/Dlhej noci múzeí a galérií pre mládež a dospelých – slovenská a maďarská verzia

Rastliny a zvieratá našich vôd a lužných lesov? - ­dve terénne prednášky s exkurziou pri Malom Dunaji v Kolárove pre žiakov 1. stupňa ZŠ

XHTML | CSS