MAPA

Podunajské múzeum  - hlavná budova

Podunajské múzeum - hlavná budova

Duna Menti Múzeum - főépület

Danube Region Museum – the main building

Zichyho palác

Zichyho palác

Zichy-palota

Zichy Palace

Budova múzea a knižnice

Budova múzea a knižnice

A múzeum és könyvtár közös épülete

Building of the Museum and the Library

Bašta VI. - Rímske lapidárium

Bašta VI. - Rímske lapidárium

VI. Bástya - Római kőtár

Bastion VI - The Roman Lapidary

Martovce – Roľnícky dom

Martovce – Roľnícky dom

Martosi tájház

Martovce - The Peasant House

 

Mapa

XHTML | CSS