KONTAKTY

Adresa: Podunajské múzeum v  Komárne
Palatínova č. 13
945 05 Komárno
E-mail:

Telefón:

Kultúrny palác – hlavná budova múzea, Palatínova č. 13, Komárno
035 - 7731 476

Zichyho palác, Nám. Gen. Klapku č. 9, Komárno
035 - 7730 054

Budova múzea a knižnice, Palatínova č. 8, Komárno
035 - 7711 496

Bašta VI. – Rímske lapidárium, Okružná cesta, Komárno
035 - 7710 066

Roľnícky dom, Martovce č.d. 139
035 7684 110 - Obecný úrad Martovce
po predchádzajúcom požiadaní návštevy na tel. č.
0915 775 470 - Pavol Sedliak, kontaktná osoba

 

ZOZNAM PRACOVNÍKOV

  Titul Meno Pracovné zaradenie E-mail Telefón
Riaditeľ Mgr. Paterka, Pavel riaditeľ
">
0357731476
Sekretariát: Bc.  Kováčová, Adriana finančný referent

0357731476
Úsek múzejných
aktivít a dokumentácie:

Mgr.

PhD.

Csuthy, András archeológ 0357730054
  Deminger, Hajnalka konzervátor   0357730054

PaedDr.

PhD.

Dorotovičová, Csilla botanik
0357711496
  Feketeová, Priska knihovník 0357731476
Mgr.Art. Gáliková, Eva reštaurátor  
Mgr. Gere, Marek archeológ 0357730054
PhD. Galo, Viliam historik   0357730054
  Vanya, Péter historik   0357731476
  Poláková, Agnesa dokumentátor   0357730054
Ing. Bucz, Veronika zoológ 0357711496
PhDr. Sipos, Anna etnológ   0357730054
  Szabó, Ladislav fotograf 0357730054
  Szabó Csekei, Tímea historik umenia 0357731476
Úsek prevádzky Bc.  Kovácsová, Judita ekonóm 0357731476
  Jakabová, Gabriela lektor 0357731476
  Jančár, Mónika lektor 0357731476
  Mácza, Alžbeta lektor   0357730054
  Kolenová, Angela upratovačka   0357731476
  Szarková, Aneta lektor
  0357711496
  Szarka, Viktor výstavný technik   0357731476
  Szenczi, Tibor údržbár, kurič
  0357731476
  Csepregiová, Viktória upratovačka   0357731476

 

XHTML | CSS