KULTÚRNY PALÁC – hlavná budova múzea

Palatínova 13, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7731 476

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   
1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.
 

Afrika plagát.jpg

Pravdepodobne by bol pre mnohých výnimočným zážitkom navštíviť ďaleký kontinent Afriku, objaviť a spoznať jedinečné živočíchy. Podunajské múzeum v Komárne sa pokúsilo priblížiť záujemcom faunu Afriky, presnejšie africkej savany. Výstava spojená s očarujúcim kontinentom je otvorená od apríla 2014 pod názvom „Život na savanách“.

Materiál výstavy pochádza zo súkromných zbierok miestnych poľovníkov z okolia Komárna. Preparáty sú uložené v múzeu dlhodobo, na štyri roky. Cieľom výstavy je prezentovať návštevníkom živočíchov ďalekej krajiny prostredníctvom diorám, imitujúcich prírodné prostredie saván. Návštevníkov vo výstavných miestnostiach upútajú veľkoplošné fotografické pozadia s vyobrazením suchomilných drevín - akácií a baobabov, typických pre danú oblasť. Tieto fotografie, znázorňujúce aj mohutnosť slonov afrických či žiráf, dodávajú výstave nádych pravého afrického safari. Pri vchode do výstavy záujemcov čaká trojjazyčný úvodný panel. Predstavuje typické biotopy krajiny, klimatické pomery, uvádza charakteristické živočíšne a rastlinné druhy. Priestory medzi fotografickými pozadiami vypĺňajú tŕnité dreviny, pripomínajúce africké akácie. Dotvárajú tak celkový prirodzený vzhľad výstavy. Predátori krovinatých saván - levy púšťové a leopard škvrnitý - sú inštalované v samostatnej skupine, akoby striehli na svoju antilopiu korisť. Okrem oryxa juhoafrického s dlhými špicatými rohmi a mohutnej antilopy losej predstavujeme aj ďalších desať príbuzných druhov bylinožravcov. Súčasťou výstavy je poddruh zebry stepnej, preparát dnes už ohrozeného druhu nosorožca tuponosého, ako aj pavián čakma, oblúbená korisť leoparda. V tŕnito-krovinatom prostredí sa skrýva preparát svine bradavičnatej, z obrovských čried pakoňov, pasúcich sa na trávnatých priestranstvách, sú prezentované oba druhy: pakôň pásavý a zriedkavejší pakôň bielochvostý. Samozrejme medzi vystavenými druhmi nemôže chýbať ani telesne zdatný, nevyspytateľný zástupca bylinožravcov, byvol africký, ktorého nepremôžu ani levy. Výstavu dopĺňajú živočíchy vôd, nebezpečný hroch obojživelný a najväčší zástupca plazov, krokodíl nílsky. Ostatné charakteristické živočíšne druhy saván, ktoré na výstave chýbajú, sú doplnené pomocou pestrého mozaikového panela, znázorňujúce druhy ako gepard, hyena, šakal, pštros, supy a iné vtáčie druhy.

 

ZICHYHO PALÁC

Námestie gen. Klapku 9, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7730 054

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.    

  1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.  

 

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE

Palatínova 8, 945 05 Komárno. Tel.: 035 911 496

Otváracie hodiny:  

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   

1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

Plagat priroda.jpg 

Výstava pomocou rôznych diorám prezentuje najcharakteristickejšie biotopy Podunajska (lužné lesy, vody, polia, lúky, viate piesky, ľudské sídla). V diorámach sú vystavené rôzne botanické a zoologické preparáty, ktoré spolu s fotografiami dokumentujú mimoriadne bohatú a rôznorodú  flóru a faunu Podunajska.

 

 

 

 

XHTML | CSS