KULTÚRNY PALÁC – hlavná budova múzea

Palatínova 13, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7731 476

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   
1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

 

Plagat hracky.jpg

     Výstava Cestovanie v čase do ríše autíčok a vlakov prezentuje výber zo súkromnej zbierky hračiek rodiny Bokrosovcov, pochádzajúcej z Ďulovho Dvora pri Hurbanove.
   Počiatky zberateľskej činnosti bratov Romana a Róberta siahajú do sedemdesiatych rokov minulého storočia. 
Prvú, podomácky vyrobenú stolovú železničnú trať vyhotovil pre nich na hranie ich otec a krstný otec. Postupne im rodina na narodeniny, meniny a Vianoce dokupovala vláčiky a autíčka, ktorými sa ako malí chlapci doma hrávali. Členovia rodiny im pri návšteve iných miest doma i v zahraničí zakaždým kupovali nejaké skvosty do ich zbierky. Tak si začali budovať a rozširovať svoju zbierku hračiek. Ako študenti učňovskej školy časť svojich zarobených peňazí investovali do kúpy autíčok a vláčikov, čím sa začalo obdobie vedomého budovania zbierky hračiek. Postupom času svoju zbierku začali rozširovať aj o iné retro hračky, avšak najväčšiu časť ich zbierky tvoria práve autíčka a vláčiky. Zbierka hračiek bratov Bokrosovcov sa počas uplynulých 40 rokov rozrástla na 20 000 kusov.
   Na výstave v Podunajskom múzeu v Komárne záujemcovia majú možnosť vidieť približne 1200 kusov autíčok a vláčikov zo zbierky bratov Bokrosovcov. Počas prehliadky výstavy si návštevníci môžu zaspomínať na hračky z bývalých komunistických krajín ako: Československo, Maďarsko, Juhoslávia, Sovietsky zväz a Nemecká demokratická republika. Na svoje si určite prídu najmä zberatelia a pamätníci obdobia socializmu, ale aj príslušníci mladších generácií, ktorí sa určite veľmi radi pokochajú na vystavených skvostoch.

 

ZICHYHO PALÁC

Námestie gen. Klapku 9, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7730 054

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.    

  1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.    

 

 

Na území Uhorska vzniklo viacero centier maľovaného nábytku, z ktorých komárňanské zaujalo popredné miesto.

Na komárňanské stolárstvo upriamili pozornosť najprv maľované stropy a mobiliár prevažne kalvínskych kostolov, v ktorých boli zvečnené aj mená maľujúcich stolárov, ktorí tieto zdobené stropy a zariadenia zhotovili. Podľa našich súčasných vedomostí komárňanskí majstri vyrobili interiér vo vyše dvadsiatich, pôvodne stredovekých kostoloch. Je však pravdepodobné, že ku komárňanským stolárom sa viažu aj ďalšie, dnes už zabudnuté práce, ktoré mohli byť zničené požiarom alebo vojnami, prípadne boli nahradené novším zariadením.

Komárňanskí stolári svoje práce zhotovovali na základe objednávok. K ich práci bolo nevyhnutné získať aspoň základné poznatky zo stavebníctva. Zhotovovali a maľovali kazetové stropy, empory, kazateľnice, lavice, ktoré dnes najčastejšie nájdeme najmä v kalvínskych kostoloch, avšak kedysi sa vyskytovali aj v niektorých katolíckych, evanjelických a unitárskych kostoloch. Častými motívmi komárňanských maľujúcich stolárov boli strapce hrozna a medzi kvetmi sa vinúce úponky s pukmi a listami. Popri rastlinnej výzdobe občas použili aj antropomorfné motívy. Popri dátume vyhotovenia a názve objednávateľa na maľovaných tabuliach často zvečnili aj svoje mená a príslušnosť k cechu. Za najstarší sa považuje interiér katolíckeho kostola v Szentsimoni neďaleko maďarského mesta Miskolc. Vyhotovili ho stolári István Lévay a István Komáromy v roku 1650.

PhDr. Anna Sipos, etnológ Podunajského múzea v Komárne, kurátorka výstavy

Naša výstava poskytuje prehľad o dielach komárňanských výrobcov maľovaných nábytkov a mobiliárov v kostoloch na území Maďarska.

Počas prípravy tejto výstavy sme zozbierali také hmotné pamiatky, ktoré jednoznačne reprezentujú majstrovské práce stolárskeho cechu, pôsobiaceho v Komárne od roku 1686. Navyše tu prvýkrát prezentujeme aj také práce, ktoré doposiaľ neboli publikované, ale ich na základe technickej analýzy môžeme jednoznačne zaradiť medzi práce komárňanských majstrov.

Prezentujeme tu kópie časti maľovaného nábytku z 19 kostolov, ktoré maľovali komárňanskí majstri od 17. storočia. Kópie vznikli v roku 2022, v našom letnom tvorivom tábore v Komárome (Maďarsko). Ich výrobe predchádzal dôkladný výskum v teréne i v múzeách. K materiálu a k téme sme pristupovali z pohľadu niekdajších stolárov. Počas práce sme používali náčrty, farebné vzorky, výpočty a nástroje, odrážajúce rôzne fázy návrhu.

Táto výstava môže byť dobrým orientačným bodom pre záujemcov, ale aj pre súčasných remeselníkov, zaoberajúcich sa maľbou nábytku.

Éva Ament, maliarka nábytku, ľudová umelkyňa, kurátorka výstavy

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE

Palatínova 8, 945 05 Komárno. Tel.: 035 911 496

Otváracie hodiny:  

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   

1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

Plagat priroda.jpg 

Výstava pomocou rôznych diorám prezentuje najcharakteristickejšie biotopy Podunajska (lužné lesy, vody, polia, lúky, viate piesky, ľudské sídla). V diorámach sú vystavené rôzne botanické a zoologické preparáty, ktoré spolu s fotografiami dokumentujú mimoriadne bohatú a rôznorodú  flóru a faunu Podunajska.

 

 

 

 

XHTML | CSS