Historické mapy, plány a veduty z Podunajska a Považia

Odborné sympózium, 25. september 2014

 2014_MapySymp_02.JPG 2014_MapySymp_03.JPG2014_MapySymp_04.JPG 2014_MapySymp_05.JPG 2014_MapySymp_06.JPG2014_MapySymp_07.JPG 2014_MapySymp_08.JPG 2014_MapySymp_09.JPG2014_MapySymp_10.JPG  2014_MapySymp_11.JPG 2014_MapySymp_12.JPG

Nec arte, nec marte

historická súťaž pre žiakov základných škôl

25. apríla 2014

V piatok 25. apríla sa v slávnostnej sále Podunajského múzea uskutočnila medzinárodná historická súťaž „Nec arte, nec Marte“. Na súťaž sa prihlásilo 18 žiakov (10-15 roční) v šiestich trojčlenných skupinách: štyri základné školy z Komárna a dve základné školy z Komáromu z Maďarska. Deti dostali úlohy z histórie mesta Komárno resp. zo života slávnych Komárňanských umelcov.

03_NecArteNecMarte2014.JPG  05_NecArteNecMarte2014.JPG06_NecArteNecMarte2014.JPG 07_NecArteNecMarte2014.JPG 08_NecArteNecMarte2014.JPG 

Predseda poroty Emese Számadó (Múzeum Györgya Klapku, Komárom, Maďarsko) a členovia poroty: Mihály Mácza a Ida Gaálová (Podunajské múzeum, Komárno), ako aj všetci zamestnanci nášho múzea gratulujú víťazom súťaže!

01_NecArteNecMarte2014.JPG 02_NecArteNecMarte2014.JPG 16_NecArteNecMarte2014.JPG 

10_NecArteNecMarte2014.JPG 11_NecArteNecMarte2014.JPG 12_NecArteNecMarte2014.JPG13_NecArteNecMarte2014.JPG 14_NecArteNecMarte2014.JPG 15_NecArteNecMarte2014.JPG

17_NecArteNecMarte2014.JPG 18_NecArteNecMarte2014.JPG 19_NecArteNecMarte2014.JPG

34_NecArteNecMarte2014.jpg

31_NecArteNecMarte2014.jpg 30_NecArteNecMarte2014.JPG 32_NecArteNecMarte2014.jpg

V tesnom boji o víťazstvo v súťaži získali prvé tri miesta: 1. Cirkevné gymnázium Marianum (Bernadett Arianna Magyarics, Balázs Mórocz, Barbara Németh), 2. Základná škola Móra Jókaiho (Orsolya Pangi, Petra Váradi, Erika Pampiszli) a 3. Gymnázium Hansa Selyeho (Enikő Krkoška, Andrea Pinke, Andrea Rezman). Samozrejme nikto neodišiel s prázdnymi rukami, za pomoci sponzorov (Samospráva mesta Komárno, Kníhkupectvo) bolo možné rozdať aj ceny útechy a pamätné listy.

21_NecArteNecMarte2014.JPG 22_NecArteNecMarte2014.JPG 23_NecArteNecMarte2014.JPG24_NecArteNecMarte2014.JPG 25_NecArteNecMarte2014.JPG 26_NecArteNecMarte2014.JPG

Zvlášť patrí vďaka kolegom, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii súťaže. Dúfame, že sa súťaž uskutoční aj ďalší rok a naša inštitúcia bude môcť pohostiť viac účastníkov aj škôl.

27_NecArteNecMarte2014.JPG 28_NecArteNecMarte2014.JPG 29_NecArteNecMarte2014.JPG

XHTML | CSS