Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Podunajské múzeum v Komárne
Duna Menti Múzeum, Komárom

Sídlo: Palatínova 13, 94501 Komárno

Štatutárny zástupca: Mgr. Paterka Pavel, riaditeľ


Podunajské múzeum v Komárne je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.Zverejnenie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

1. Pamiatková obnova a konzervácia múrov severozápadnej veže NKP Rímskeho tábora v Iži ( I.etapa)

2. Počítačová zostava

3. Tlač zborníka múzea ,,Iuxta Danubium No.15

4. Tlač a montáž veľkoplošných farebných fotografií do výstavných siení múzea

5. Výmena prístrešku na budove Zichyho paláca, časť prístavba pre sociálne zariadenie

6. Rekonštrukcia informačného systému NKP Rímskeho tábora v IžiInformácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Zákazka z vecného hľadiska Zákazka z finančného hľadiska Oznámenia, výzvy Žiadosť o súťažné podklady Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť
Pamiatková obnova a konzervácia múrov severozápadnej veže NKP Rímskeho tábora v Iži ( I.etapa) SP sa neposkytujú viď.výzva na ponukudo 11.07.2014 do 15.00.hod.
Počítačová zostava najnižšia cena, najvýkonnejšia zostavado 12.10.2013 do 15.00.hod.
Tlač zborníka múzea ,,Iuxta Danubium No.15 najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávaniado 02.12.2013 do 15.00.hod.
Tlač a montáž veľkoplošných farebných fotografií do výstavných siení múzea Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávaniado 29.11.2013, do 15.00.hod.
Výmena prístrešku na budove Zichyho paláca, časť prístavba pre sociálne zariadenie najnižšia cena za celý predmet obstarávaniado 27.11.2014, 15.00.hod.
Rekonštrukcia informačného systému NKP Rímskeho tábora v Iži najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávaniado 11.09.2015 do 15.00.hod.


Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

Predmet zákazky Úspešný uchádzač Cena bez DPH v EUR Cena s DPH v EUR Oznámenie o výsledku
Výmena prístrešku na budove Zichyho paláca, časť prístavba pre sociálne zariadenie BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno 1258,33 1510 27.11.2014
Pamiatková obnova a konzervácia múrov severozápad.veže NKP Rímskeho tábora v Iži /I.etapa/ MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 12495,60 14994,72 22.7.2014
Tlač zborníka múzea ,,Iuxta Danubium No.15 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno 1374,60 1512,06 3.12.2013
Tlač a montáž veľkoplošných farebných fotografií do výstavných siení múzea Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 2520 3024 2.12.2013
Nákup počítačovej zostavy na sprac. múz.zbierok BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno 528,58 634,30 14.10.2013


Súhrnná správa

V súlade so zákonom č. 25/2006, § 102, ods. 4 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.

1. štvrťrok 2013

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
2 Vyúčtovanie plynu za rok 2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1612,01
3 Vyúčtovanie el.energie ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 1616,94
4 Stravné lístky 2/13 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1225,40
5 Vyúčtovanie plynu za rok 2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2044,69
6 Vyúčtovanie plynu za rok 2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1657
7 Stravné lístky 3/13 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1358,28
8 Poistenie majetku I.kv. 2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
9 Daň z nehnuteľnosti na rok 2013 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 11908,59
10 Preddavok na plyn 3/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
11 Stravné lístky 4/13 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1358,28
13 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1481,70

2. štvrťrok 2013

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 stravné lístky 1/13 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1296,84
12 Preddavok na plyn 4/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,90
14 Preddavok na plyn 5/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
15 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1358,82
16 Poistenie majetku II.kv. 2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
17 telefónna ústredňa do hlavnej budovy Vodatech s.r.o,IČO-36747904,Nová 1104/30, 946 57 Svätý Peter 1099,20
18 Preddavok na plyn 5/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
19 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1666,02

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. § 99 ods. 2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

3. štvrťrok 2013

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
20 Preddavok na plyn 6/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
21 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1297,38
22 Preddavok na plyn 7/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
23 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1235,94
24 Poistenie majetku III.kv. 2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
25 Preddavok na plyn 8/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
26 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1543,14
27 Preddavok na plyn 9/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2599,99
28 vyhotovenie mosadzného prstenca - glóbus GALAMBOŠ s.r.o. IČO-46318763, Suchá 6/B, Bratislava,831 01 1140,00

4. štvrťrok 2013

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
29 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1051,62
30 Preddavok na plyn 12/13 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
31 vodné, stočné - Lapidárium KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1358,87
32 Poistenie majetku IV.kv. 2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
33 advokátske služby JUDr.Roman Blažek,IČO-36721123, Pohraničná 4, Komárno 1098,60

1. štvrťrok 2014

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1020,90
2 Preddavok na plyn 1/14 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2593,99
3 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1358,52
4 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1481,70
5 Poistenie majetku I.kv. 2014 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
6 Preddavok na plyn 2/14 - budova múzea a knižnice ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1251,80
7 Preddavok na plyn 2/14 -hl. budova múzea ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1748,70
8 Preddavok na plyn 3/14 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
9 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1358,82
10 Preddavok na plyn 4/14 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
11 Daň z nehnuteľnosti I.kv.2014 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 3970,32
12 súdne trovy - Lukáčová JUDr.V.Markovič,PhD.,IČO:42211077, Župná 1147/14 Komárno 4705,22

2. štvrťrok 2014

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
13 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1420,26
14 vyúčtovanie plynu za obd. I-III.2014 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
15 vodné, stočné - Lapidárium KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1190,09
16 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1543,14
17 Poistenie majetku II.kv. 2014 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
18 Preddavok na plyn 6/14 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
19 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1604,58

3. štvrťrok 2014

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 Stravné lístky /VII. LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1604,58
2 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
3 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1051,62
4 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
5 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1113,60
6 Poistné Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1300,30
7 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,60
8 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1481,70

4. štvrťrok 2014

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
2 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1225,94
3 archeol.vykopávky Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra 1445,37
4 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
5 vodné, stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1262,72
6 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1297,38
7 Plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2763,62
8 Výroba - Roll up SPOT kazety s tlačou na bannerové médium , rozmer-85x200 cm,12 ks Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 1584

1. štvrťrok 2015

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1055,72
2 poistenie majetku Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1600,91
3 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1514,47
4 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2769,62
5 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1776,61
6 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
7 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1383,40

2. štvrťrok 2015

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
2 vodné,stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1128,12
3 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1317,86
4 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
5 stravné lístky ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1711,08

3. štvrťrok 2015

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky
1 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
2 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1448,93
3 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
4 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1121,25
5 plyn ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1741,52
6 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1580,00
XHTML | CSS