Všeobecné dokumenty

Popis Dokument
Zriaďovacia listina 21.10.2003
Zriaďovacia listina 19.12.2023
Dodatok č.4 k zriaď.listine 19.12.2023
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2020
Kolektívna zmluva na rok 2023
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2023
Dodatok č.2 ku KZ na rok 2023
Slobodný prístup k informáciám internet
Kolektívna zmluva na rok 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
Podanie sťažnosti
Schéma organizačnej štruktúry
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine
Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine
Kolektívna zmluva na rok 2019
Kolektívna zmluva na rok 2018
Kolektívna zmluva na rok 2020
Organizačný poriadok
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing) - Nitriansky samosprávny kraj (unsk.sk)
XHTML | CSS