Objednávky 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018

Dátum Obj. č. Detaily objednávky
21.4.2023 9/2023 Predmet objednávky: veniec na 15.marca
Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
Cena s DPH: 20,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
14.4.2023 20/2023 Predmet objednávky: štvrťročná revízia EPS Ghyczy
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
11.4.2023 19/2023 Predmet objednávky: knihy 6 ks, darčeková poukážka
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 263,53 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
31.3.2023 17/2023 Predmet objednávky: odstránenie poruchy el.vedenia na poschodí hl.budovy
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 624,12 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
31.3.2023 18/2023 Predmet objednávky: MS office 2021,externý HDD, servisné práce,inštalácia,preklápanie dát, USB 128 GB
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 602,40 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
29.3.2023 16/2023 Predmet objednávky: podstavec k HP
Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
Cena s DPH: 10,80 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
23.3.2023 14/2023 Predmet objednávky: prenájom montáž.plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 186,24 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
23.3.2023 15/2023 Predmet objednávky: oprava strechy -budova múzea a knižnice (Ghyczy)
Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 195,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
17.3.2023 13/2023 Predmet objednávky: hrebenáč,eternit,doprava
Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
Cena s DPH: 166,74 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
14.3.2023 12/2023 Predmet objednávky: sklenárske práce v r.2023 podľa potreby múzea
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
13.3.2023 11/2023 Predmet objednávky: údržb.a konzerv.materiál v roku 2023, podľa potreby múzea
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 110,47 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
9.3.2023 10/2023 Predmet objednávky: oprava PC
Dodávateľ: Wivolog s. r. o.,IČO: 55197078,Damjanichová 3138 Komárno 94501
Cena s DPH: 67,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
20.2.2023 7/2023 Predmet objednávky: vyrúbanie stromu na parc.č.9266
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 756,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
15.2.2023 6/2023 Predmet objednávky: pravidelná štvrťročná kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
9.2.2023 8/2023 Predmet objednávky: čist.potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 1 006,16 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
25.1.2023 4/2023 Predmet objednávky: obnova dát
Dodávateľ: MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava
Cena s DPH: 384,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: Riaditeľ)
25.1.2023 5/2023 Predmet objednávky: kanc.materiál, papier, toner na rok 2023 pre múzeum
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: riaditeľ)
23.1.2023 3/2023 Predmet objednávky: štvrťročná revízia EPS -budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: Riaditeľ)
17.1.2023 2/2023 Predmet objednávky: servis výpočt.techniky
Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 162,72 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: Riaditeľ)
13.1.2023 1/2023 Predmet objednávky: oprava vnútor.žalúzií
Dodávateľ: ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01
Cena s DPH: 45,00 €
Schválil: Ing.Jozef Csütörtöky, PhD. (funkcia: Riaditeľ)
XHTML | CSS