Zmluvy

Dátum Označenie Predmet zmluvy Dodávateľ Cena Dokumenty
4.3.2022 1b/2022 Kúpna zmluva - os.vozidlo a schvaľovacia doložka k priamemu predaju hn.majetku Róbert Vörös 580,00 €
24.1.2022 1a/2022 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku, IČO - 42013143, Kapitulská 23, B.Bystrica 250,00 €
25.10.2021 18/2021 Náj.zmluva-krátkodobý prenájom pozemku Castello Club,s.r.o. IČO:46759689,Nám.Kossutha 3087,945 01 Komárno 48,57 €
8.10.2021 17/2021 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom pozemku Castello Club,s.r.o. IČO:46759689,Nám.Kossutha 3087,945 01 Komárno 48,57 €
23.9.2021 16/2021 Zmluva o dielo - uskut.staveb.prác -uskutoč.konzerv.a obnovy rím.kastela v Iži EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno 31 500,00 €
21.9.2021 15/2021 Náj.zmluva- krátkodobý prenájom repr.sály OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 170,00 €
17.9.2021 14/2021 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom repr.sály Univerzita J.Selyeho, IČO: 37961632,Bratislavská cesta 3322,94501 Komárno 150,00 €
7.9.2021 13/2021 Nájomná zmluva-prenájom repr.sály Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť,IČO: 52695514,Dunajské nábrežie 1165/12 94505 Komárno 170,00 €
6.8.2021 12/2021 Nájomná zmluva - prenájom repr.sály Pro museum - Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne,IČO:42332508,Nám.gen.Klapku 9, 945 05 Komárno 300,00 €
15.7.2021 11/2021 Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (,,Akceptačný formulár") Ministerstvo kultúry SR,IČO:00165182,Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava 1 30 000,00 €
9.7.2021 9/2021 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Občianske združenie Camerata Comorra, IČO:51221314,Hradná 1,94501 Komárno 150,00 €
29.6.2021 10/2021 Zmluva o preúčt.spotr.el.energie/plynu Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
17.5.2021 6/2021 Kúpna zmluva - nákup zbierk.predmetov - sklenené negatívy MgA.Fedor Gabčan 3 000,00 €
17.5.2021 7/2021 Kúpna zmluva - pamätná plaketa F.Lehára Mgr.Terézia Klemen 70,00 €
17.5.2021 8/2021 Zmluva o dielo - reštaurovanie mortuária Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica 800,00 €
14.5.2021 5/2021 Kúpna zmluva - nákup fotografií Ing. Milan Petráš,PhD. 720,00 €
13.5.2021 3/2021 Zmluva o dielo - reštaurovanie zástavy Ágota Novák - ATEX,IČO:32415672,Špitálska 8/17, 945 01 Komárno 4 200,00 €
13.5.2021 4/2021 Kúpna zmluva - nákup diel Galéria Dénes - PhDr.Eva Dénesová,IČO: 40529771,Nádvorie Európy 1,94501 Komárno 2 160,00 €
7.5.2021 2/2021 Zmluva o dielo - archeologický výskum Obec Demandice, IČO : 00306878,Demandice č.236, 935 85 Demandice 1 265,20 €
29.3.2021 1a/2021 Zmluva o dielo - záchr.archeo.výskum Mgr.J.Mesároš a Ing.M.Mesárošová 1 398,20 €
10.3.2021 1/2021 Zmluva o dielo - archeolog.výskum TRANSBETON PLUS,s.r.o., IČO:36249131,Mlynská 2,93201 Veľký Meder 1 047,20 €
16.12.2020 21/2020 Zmluva o dielo - arch.výskum JUDr.Jaroslav Dékány,Mgr.Katarína Dékányová 478,10 €
1.11.2020 20/2020 Zmluva o nájme - nebyt.priestor (garáž) Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.IČO : 00151700, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1 200,00 €
25.9.2020 19/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v obl. IKT IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice 191,20 €
21.9.2020 18/2020 Náj.zmluva - prenájom repr.sály OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 170,00 €
17.9.2020 13/2020 Dodatok č.2 k náj.zmluve - užívanie nebyt.priest. Castello Club,s.r.o. IČO:46759689,Nám.Kossutha 3087,945 01 Komárno
17.9.2020 14/2020 Dodatok č.2 k náj.zmluve - užívanie nebyt.priest. NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01
17.9.2020 15/2020 Dodatok č.2 k náj.zmluve - užívanie nebyt.priest. NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01
17.9.2020 16/2020 Dodatok č.2 k náj.zmluve - užívanie nebyt.priest. Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno
17.9.2020 17/2020 Dodatok č.2 k náj.zmluve - užívanie nebyt.priest. Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno
7.9.2020 12/2020 Zmluva o prenájme výstavy KEMPELENOPOLIS o.z.,IČO:42364426, Legerského 12, 831 02 Bratislava 250,00 €
4.9.2020 10/2020 Zmluva o dielo - reštaurovanie mortuárií Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica 5 000,00 €
4.9.2020 11/2020 Zmluva o dielo - archeologický výskum Ildikó Tóthová 1 067,50 €
18.8.2020 9/2020 Zmluva o dielo - arch.výskum Obec Bátorové Kosihy, Hlavná 873, 946 34 2 047,80 €
10.8.2020 7/2020 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Mária Hajtmanová 395,00 €
10.8.2020 8/2020 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Edita Kubíková 1 000,00 €
4.8.2020 2/2020 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Peter Bogár 500,00 €
4.8.2020 3/2020 Kúpna zmluva - kúpa zb.predmetu Karol Segéň Segestar s.r.o., IČO:47007435,Rákócziho 14,940 02 Nové Zámky 400,00 €
4.8.2020 4/2020 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Mgr.Zuzana Babušiak Petrášová 2 450,00 €
4.8.2020 5/2020 Kúpna zmluva - kúpa zb.predmetu Alžbeta Kissová 300,00 €
4.8.2020 6/2020 Kúpna zmluva - kúpa zb.predmetu Estera Sánta 250,00 €
2.8.2020 1/2020 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Gabriel Pastorális 1 000,00 €
20.12.2019 26/2019 Zmluva o nájme nebyt.priestorov Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 13 900,00 €
18.11.2019 25/2019 Náj.zmluva - prenájom reprez.sály múzea Rada ZO OZ PŠaV, IČO:36097276, Komenského 3, 945 01 Komárno 220,00 €
4.11.2019 24/2019 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Fazekas Tímea, 94505 Komárno 200,00 €
31.10.2019 23/2019 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály HLADOHLAS GROUP, s.r.o., IČO 43985203, Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin 220,00 €
21.10.2019 21/2019 Zmluva o dielo - záchr.archeol.výskum na stavbe AGIM spol.s.r.o., IČO:36519324,Á.Jedlíka 4554,945 01 Komárno 1 275,00 €
21.10.2019 22/2019 Zmluva o dielo, záchr.arch.výskum na stavbe M.Dékány a M.Dékányová, v zast. Zoltán Benkó 1 067,00 €
23.9.2019 20/2019 Náj.zmluva-prenájom nebyt.priestorov v budove Bašta VI, od 01.10.2019 do 30.9.2020 Castello Club,s.r.o. IČO:46759689,Nám.Kossutha 3087,945 01 Komárno 8 304,00 €
11.6.2019 16/2019 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Karol Segéň Segestar s.r.o., IČO:47007435,Rákócziho 14,940 02 Nové Zámky 3 650,00 €
11.6.2019 17/2019 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Mgr.Iveta Gályová 400,00 €
11.6.2019 18/2019 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Mgr.art Emőke Szilva 200,00 €
11.6.2019 19/2019 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Zuzana Slančíková 500,00 €
7.6.2019 15/2019 Kúpna zmluva - nákup zb.predmetov Tomáš Lazar,IČO:43852114, Učiteľská 1487/8, 96901 B.Štiavnica 1 540,00 €
30.5.2019 13/2019 Náj.zmluva - krátkodobý prenájom Lapidária Podunajská vínna cesta, o.z.,IČO:42209846,Ing.Igor Štumpf,Ul.práce 6,94501 Komárno 150,00 €
30.5.2019 14/2019 Zmluva o dielo - reštaurovanie zástavy Ágota Novák - ATEX,IČO:32415672,Špitálska 8/17, 945 01 Komárno 3 800,00 €
27.5.2019 12/2019 Nájomná zmluva - prenájom repr.sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
21.5.2019 10/2019 Náj.zmluva - prenájom obrazárne múzea Komárňanský komorný orchester,IČO:37862588,Letná 12, Komárno, 94501 200,00 €
21.5.2019 11/2019 Náj.zmluva - prenájom repr.sály múzea Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
17.5.2019 9/2019 Zmluva o komis. predaji ARCADIA n.o., IČO:51812436, Hviezdna ul.2347/14, 945 01 Komárno
25.4.2019 8/2019 Zmluva o výpožičke - nebyt.priestory v Zichyho paláci Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
8.4.2019 7/2019 Nájomná zmluva- prenájom repr.sály Varga Margit, Topoľová 8/2, 945 01 Komárno 150,00 €
3.4.2019 5/2019 Nájomná zmluva- prenájom repr.sály Občianske združenie Karpatia Šport, IČO:42206944, Dunajské nábr.42/3, 945 01 Komárno 150,00 €
3.4.2019 6/2019 Nájomná zmluva- prenájom repr.sály OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 170,00 €
25.2.2019 4/2019 Zmluva o poskytnutí fin.dotácie Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 200,00 €
20.2.2019 3/2019 Zmluva o dielo - záchr.archeolog.výskum na stavbe Stará pevnosť Komárno n.o., IČO:4252238,ul.Roľníckej školy 1519, 94501 Komárno 1 050,00 €
11.2.2019 2/2019 Nájom.zmluva - prenájom repr.sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 220,00 €
22.1.2019 1/2019 Zmluva o dielo - záchr.archeologický výskum na stavbe COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 1 147,00 €
28.11.2018 27/2018 Uverejnenie rekl.inzerátu v Cestovnom informátore JOMA - J.Čurilla,Záhradnícka 2473, 038 61Vrútky 230,00 €
22.11.2018 26/2018 Zmluva o dielo,záchr.arch.výskum na stavbe Reform.kresť.cirkev na Slovensku,Cirkevný zbor Pribeta, IČO:34015728,Nám.J.Kalvína 6, 946 55 Pribeta 1 912,00 €
24.10.2018 25/2018 Náj.zmluva - krátkodobý prenájom obrazárne múzea v hl.budove OZ Dalafa, IČO:42125847,Kostolná 28,945 04 Komárno - Nová Stráž 200,00 €
12.10.2018 24/2018 Zmluva o dielo - arch.výskum na stavbe Prospect, spol.s.r.o., IČO:34107100, J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky 1 764,00 €
2.10.2018 22/2018 Kúpna zmluva - váhy,závažia Zuzana Csíziová ,Komárno 30,00 €
2.10.2018 23/2018 Náj.zmluva-prenájom reprez.sály Csemadok oblastný výbor Komárno,IČO:00419613, Nám.Kossutha č.3, 945 01 Komárno 220,00 €
28.9.2018 21/2018 Náj.zmluva - prenájom nebyt.priestorov v Bašte VI. OXY RELAX,s.r.o,IČO-46469150, Bratislavská cesta 4303,94501 Komárno 8 304,00 €
27.9.2018 20/2018 Zmluva o dielo - záchr.arch.výskum Obec Chotín 486, IČO:00306461, Chotín 94631 250,00 €
21.9.2018 19/2018 Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania Stredná odb.škola technická,IČO:00891592,Bratislavská cesta č.10, Komárno
20.9.2018 17/2018 Kúpna zmluva - kraslice Mgr.Silvia Belány-Molnár,Novomestská 16,94901 Nové Zámky 800,00 €
20.9.2018 18/2018 Náj.zmluva -prenájom obrazárne Komárňanský komorný orchester,IČO:37862588,Letná 12, Komárno, 94501 150,00 €
18.9.2018 16/2018 Kúpna zmluva - 4 ks obrazy Karol Segéň Segestar s.r.o., IČO:47007435,Rákócziho 14,940 02 Nové Zámky 2 180,00 €
17.9.2018 15/2018 Kúpna zmluva - medirytiny 5 ks Tomáš Lazar,IČO:43852114, Učiteľská 1487/8, 96901 B.Štiavnica 690,00 €
13.9.2018 14/2018 Kúpna zmluva - 2 ks obrazy PhDr.Eva Dénesová,GALÉRIA LIMES,IČO:40529771, Nádvorie Európy 36,Komárno 2 700,00 €
3.9.2018 13/2018 Zmluva o spolupráci pri vykon.pam.arch.výskumu Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
1.8.2018 12/2018 nájomná zmluva - prenájom časti pozemku, parc.č.9267 Tolma Baranta ŠKK, IČO : 42204348, Hviezdna 2362/20,94501 Komárno 120,00 €
28.6.2018 11/2018 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov PASSION s.r.o, IČO:45646601,Poštová 366/2,Dunajská Streda
21.6.2018 10/2018 Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združ.dodávke elektriny ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
8.6.2018 9/2018 Náj.zmluva- krátkodobý prenájom repr.sály múzea Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
23.4.2018 8/2018 Zmluva o prenájme výstavy Anna Szóda, Széchenyi u.5,Tokod, Maďarsko 150,00 €
19.4.2018 7/2018 Nájomná zmluva - prenájom pozemku (nepodpísaná zmluva) István Krajczár, Palatínova 63/A, 94501 Komárno 117,00 €
18.4.2018 6/2018 Zmluva o dielo - záchr.arch.výskum Prospect, spol.s.r.o., IČO:34107100, J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky 1 434,00 €
4.4.2018 5/2018 Náj.zmluva -krátkodobý prenájom repr. sály OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 170,00 €
12.3.2018 4/2018 Náj.zmluva -krátkodobý prenájom repr. sály FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás),IČO: 37991612,929 01 Dunajská Streda Ružový háj 937/47 150,00 €
19.2.2018 3/2018 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom reprez.sály Obl. výbor ZMPS, IČO-17314348, Komárno 945 01 200,00 €
13.2.2018 2/2018 Zmluva o platbe člen.príspevku Zväz múzeí na Slovensku, IČO - 42013143, Kapitulská 23, B.Bystrica 144,00 €
12.2.2018 1/2018 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom repr. sály a knižnice v hl.budove múzea Sine Metu - Občianske združenie,IČO:42208262,Krátka č.97, 946 37 Moča 300,00 €
22.11.2017 19/2017 Zmluva o dielo - archeologický výskum Obec Mužla, IČO:00309125, Mužla 711, 94352 950,00 €
21.11.2017 18/2017 Náj. zmluva - prenájom reprezent. sály Komárňanský okrášľovací spolok, IČO:42428921, Vnútorná okružná 176/9, 94501 Komárno 200,00 €
6.11.2017 17/2017 Zmluva o dielo - arch. výskum na stavbe Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 465,00 €
20.9.2017 16/2017 Zmluva o uverejnení reklam. inzerátu Joma Travel s.r.o., IČO:46961747,Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky 230,00 €
11.9.2017 15/2017 Zmluva o službách v rámci internet. servera Muzeum.Sk Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica 120,00 €
25.7.2017 14/2017 Zmluva o dielo -arch.výskum na stavbe Slov.ústredná hvezdáreň,IČO:2021013082, Komárňanská č.134,94701 Hurbanovo 866,00 €
20.7.2017 13/2017 Zmluva o dielo - arch.výskum na stavbe Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 975,00 €
3.7.2017 12/2017 Zmluva o dielo - záchr.archeologický výskum na stavbe Obec Dubník, IČO:00308889,Dubník č.244, 94135 947,00 €
14.6.2017 11/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
6.6.2017 9/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Komárňanský komorný orchester,IČO:37862588,Letná 12, Komárno, 94501 250,00 €
6.6.2017 10/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Súkromná ZŠ Sylvie Czafrangóovej, IČO : 42332648, Nitrianska č.381, 94613 Okoličná na Ostrove 170,00 €
22.5.2017 8/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez. sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
24.4.2017 7/2017 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom nádvoria CDT Sound & Light s.r.o., IČO 47025271,Bubnová ul. 2784/4 945 01 Komárno 33,00 €
21.4.2017 6/2017 Zmluva o poskyt.fin.dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú činnosť Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 250,00 €
27.3.2017 5/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 150,00 €
15.3.2017 4/2017 Darovacia zmluva - poskyt. fin.daru vo výške 200 eur- podpora múz.pedagogiky COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 200,00 €
7.3.2017 3/2017 Zmluva o dielo - vykonanie I.etapy (prieskum,detekcia kovov)záchr.archeologického výskumu AX STAVAS s.r.o., IČO:36315940,Murgašova 1,971 01 Prievidza 2 699,00 €
24.2.2017 2/2017 Zmluva o dielo - vykonanie arch.výskumu na stavbe - Sv.Peter, celo obecná splašk.kanalizácia a ČOV TuCon,a.s. IČO:44802030, K cintorínu 63, 010 04 Žilina-Bánová 9 339,00 €
6.2.2017 1/2017 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály dňa 13.02.2017 Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 200,00 €
20.12.2016 24/2016 Zmluva o dielo - reštaurovanie celest. glóbusu - II.etapa GALAMBOŠ s.r.o. IČO-46318763, Suchá 6/B, Bratislava,831 01 4 948,00 €
1.12.2016 23/2016 Zverejnenie inzercie Citypress Slovakia s.r.o.,IČO: 36756628,Manna s.r.o.:IČO-45661766 Obchodná 19, 945 04 Komárno - Nová Stráž, 200,00 €
29.11.2016 22/2016 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom repr.sály múzea Teátrum o.z., IČO:37858106,Lipová č.1, 945 01 Komárno 100,00 €
15.11.2016 21/2016 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov Fond na podporu umenia,IČO:42418933,Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 4 500,00 €
4.10.2016 20/2016 Poskytnutie fin.daru na podporu múzejnej pedagogiky COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 100,00 €
27.9.2016 18/2016 Záchranný archeologický výskum KORTINA COM s.r.o.,IČO:48268585,Lúčová 571/5 Komárno 945 01 550,00 €
27.9.2016 19/2016 Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov v budove Bašta VI. PASSION s.r.o, IČO:45646601,Poštová 366/2,Dunajská Streda 8 304,00 €
26.9.2016 17/2016 Kosenie trávnatého porastu rím.tábora v Iži BORA - LUK s.r.o.,IČO:45382107,Ul. Mládeže 7/14, Komárno, 94501 4 290,00 €
26.8.2016 15/2016 Zmluva o dielo - zabezp. práce - pam.obnova rím.tábora v Iži Peter Drahoš,IČO : 47125152,Hviezdoslavova 1892/76,Zlaté Moravce 95301 15 209,00 €
26.8.2016 16/2016 Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov v budove Bašta VI. Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 7 104,00 €
24.8.2016 14/2016 Záchranný archeologický výskum Obec Andovce, IČO:00308749,Hlavná 157/2,941 23 Andovce 530,00 €
19.7.2016 13/2016 Nájomná zmluva - krátkodobý prenájom pozemku PASSION s.r.o, IČO:45646601,Poštová 366/2,Dunajská Streda 16,00 €
12.7.2016 12/2016 Dodatok k zmluve -Ponuka E.Benefit ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
11.7.2016 11/2016 prenájom reprez.sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
17.6.2016 10/2016 Nájomná zmluva - prenájom reprez.sály Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
26.4.2016 9/2016 Nájomná zmluva -prenájom časti pozemku-ročný nájom NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 59,00 €
22.4.2016 8/2016 Zmluva o dielo - II.etapa archeol.výskumu Glasesmid s.r.o, IČO:45583153,Mateja Bela 1036/24,94301 Štúrovo 500,00 €
14.4.2016 7/2016 Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum Jozef Kender - Kenzel, IČO: 11900171,Piesková 437/9A, 94652 Imeľ 1 090,00 €
9.4.2016 6/2016 Nájomná zmluva - nájom nebyt.priestorov -Bašta VI., Komárno-ročný nájom NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 3 478,00 €
4.4.2016 5/2016 Náj.zmluva - reprezent. sála múzea OZ - Čestný rád na Slovensku,IČO: 42370795,Strážna 2, 945 04 Komárno 170,00 €
30.3.2016 4/2016 Zmluva o posk.dotácie - Pam.obnova rím.tábora v Iži Ministerstvo kultúry SR,IČO:00165182,Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava 1 10 000,00 €
14.3.2016 3/2016 Zmluva o dielo-záchranný archeologický výskum Obec Iža,IČO:00306487,Ďatelinová 315, 946 39 Iža 680,00 €
15.2.2016 2/2016 Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum SEHATEX, s.r.o., IČO: 34133674,Jesenského 22 927 01 Šaľa 650,00 €
10.2.2016 1/2016 Náj.zmluva - reprezent. sála múzea Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 200,00 €
12.11.2015 28/2015 Zmluva o uskladnení osobných mot.vozidiel JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 60,00 €
14.10.2015 27/2015 Vykonanie I.etapy záchranného archeologického výskumu na stavbe Podunajské múzeum v Komárne,IČO:36102881,Palatínova č.13, 945 05 Komárno 1 450,00 €
9.10.2015 26/2015 Prenájom reprez.sály múzea Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Komárno,IČO:34012222,Palatínova 11, 945 01 Komárno 100,00 €
1.10.2015 25/2015 Vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe Podunajské múzeum v Komárne,IČO:36102881,Palatínova č.13, 945 05 Komárno 1 650,00 €
1.10.2015 24/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI.-ročný nájom PASSION s.r.o, IČO:45646601,Poštová 366/2,Dunajská Streda 8 304,00 €
20.8.2015 23/2015 Prenájom nádvoria NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 13,00 €
18.8.2015 22/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI.-ročný nájom Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 7 104,00 €
14.8.2015 21/2015 Prenájom nádvoria NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 13,00 €
11.8.2015 20/2015 Poskyt.dotácie zo št.rozp.-podpor. projektu -rím.tábor v Iži Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 5 000,00 €
16.7.2015 18/2015 Prenájom nádvoria NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 13,00 €
16.7.2015 19/2015 Prenájom nádvoria NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 19,00 €
9.7.2015 17/2015 Prenájom nádvoria NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 13,00 €
6.7.2015 16/2015 Prenájom reprez.sály múzea Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
10.6.2015 15/2015 Prenájom reprez.sály múzea Zväz maď. pedagógov na Slovensku,IČO-17314348 ,94501 Komárno, Elektrárenská 2 150,00 €
9.6.2015 13/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI. SUN-GASTRO-WASH s.r.o,IČO:45672377,Družstevnícka 408/8,930 05 Gabčíkovo 100,00 €
9.6.2015 14/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI. SUN-GASTRO-WASH s.r.o,IČO:45672377,Družstevnícka 408/8,930 05 Gabčíkovo 100,00 €
2.6.2015 12/2015 Dotácia- vydanie katalógu k výstave ,,Slovania a Avari na sever od Dunaja Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 2 000,00 €
18.5.2015 11/2015 Prenájom reprez.sály múzea Oktatatáskutató és Fejlesztő Intézet,Szobránc utca 6-8,1143 Budapest,MR 170,00 €
14.5.2015 10/2015 Prenájom reprez.sály múzea Súkromná ZŠ Sylvie Czafrangóovej, IČO : 42332648, Nitrianska č.381, 94613 Okoličná na Ostrove 150,00 €
14.5.2015 9/2015 Prenájom reprez.sály múzea Zbor Bratskej jednoty baptistov,IČO:36110370,Železničná 15, 94501 Komárno 150,00 €
5.5.2015 8/2015 Prenájom reprez.sály múzea Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem-Egyesület,18094244-1-41,Margit körút 7,1024 Budapest,MR 150,00 €
30.4.2015 7/2015 Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom Igor Rybanský BOZPO AGENCY, IČO: 22814311, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany 140,00 €
23.4.2015 6/2015 Zmluva o poskyt. finančnej dotácie z rozp. Mesta Komárno na kult. a záujmovú umelec.činnosť - škol.hist.súťaž - Nec arte,nec marte Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 300,00 €
23.4.2015 5/2015 Zmluva o poskyt. finančnej dotácie z rozp. Mesta Komárno na kult. a záujmovú umelec.činnosť - prísp. na vydanie publikácie ,,Jókai a jeho rodné mesto Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 300,00 €
9.4.2015 4/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI. One World,s.r.o. IČO:45672377,Klincová 37/B, 82108 Bratislava-Ružinov 100,00 €
24.3.2015 3/2015 Prenájom nebyt.priestorov - Bašta VI. One World,s.r.o. IČO:45672377,Klincová 37/B, 82108 Bratislava-Ružinov 100,00 €
12.3.2015 2/2015 Zmluva o spolupráci pri sprostredk.predaja regionálnej zľavovej karty BONUS CARD,s.r.o., IČO:47200839,Chmelinec 1416/16,02001 Púchov 150,00 €
5.2.2015 1/2015 Prenájom reprez.sály múzea Obl. výbor ZMPS, IČO-17314348, Komárno 945 01 200,00 €
8.12.2014 8/2014 Zmluva o dielo - výroba - Roll up SPOT kazety s tlačou na bannerové médium , rozmer-85x200 cm,12 ks Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 1 584,00 €
2.9.2014 7/2014 Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov na archív firmy TOMGLASS-Ferencz Tamás, IČO-35050535, Dlhá 52 , 94504 Komárno 203,00 €
30.7.2014 6/2014 Zmluva č.44/2014 o poskytnutí dotácie.Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 15 000 eur na realiz. podporného projektu: Rím.vojenský tábor v Iži. Obnova nár. kult. pamiatky. na arch. výskum a zabezp. lokality Rím.voj.tábora v Iži Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 15 000,00 €
12.6.2014 5/2014 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku parc.č.9267 ako zast.plochy a nádvorie, kat.územie KN, ul.Okružná č.271, LV č. 2611 o celk. výmere 540,00m2.od 15.6.2014 -16.6.2014 NatMed s.r.o, IČO-46923861,Vnútorná okružná 176/9, Komárno 945 01 54,00 €
15.5.2014 4/2014 Spoločné vydanie publik.s názvom ,,Árpád Feszty/1856-1914/ Mesto Hurbanovo, IČO:00306452,Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo
30.4.2014 3/2014 Prenájom časti nebyt.priestorov-Bašta VI.súp.č.271, parc.č.9264,k.ú. KN, ul.Okružná.7 miestností o vým.476,65 m2.LV č. 2611, mes.nájomné 753,25 eur, od 01.05.2014-14.03.2015 One World,s.r.o. IČO:45672377,Klincová 37/B, 82108 Bratislava-Ružinov 9 039,00 €
28.4.2014 2/2014 Výpožička nebyt. priestorov- Zichyho palác so súp.č. 1044 na parc.reg.C č.29/1- LV 6434 v k.ú.KN, od 01.05.2014 do 30.04.2019 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
11.4.2014 1/2014 Zmluva o poskytovaní fin.dotácie z rozp.Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 300,00 €
22.11.2013 4/2013 Zmluva o spolupráci Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
27.3.2013 2/2013 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku parc.č.9257/2 - záhrady,kat.úz.Komárno, výmera 3376 m2.LV 2611 Slov.zväz záhradkárov,9-63 Maják-Bašty, T.Dobroviczký, Jazerná 2/6,945 01 Komárno 337,00 €
27.3.2013 3/2013 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku, parc.č.9396 - záhradky, kat.územie Komárno, výmera 7630 m2, LV č. 2611 Slov.zväz záhradkárov,9-18 Tulipán, JUDr.F.Prokop, Hrnčiarska 5/23,945 01 Komárno,IČO - 001781520204 763,00 €
19.3.2013 1/2013 Nájomná zmluva - prenájom nebyt.priestorov v budove medzibašt.stavby s.č.3497, parc.č.9266 - Ulica okružná ,Komárno, TOMGLASS-Ferencz Tamás, IČO-35050535, Dlhá 52 , 94504 Komárno 5 239,00 €
26.9.2012 9/2012 Zmluva - dodatok -Internet (bud. múzea a knižnice) - v trvaní 2 roky Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
14.9.2012 8/2012 Zmluva o spolupráci - prevoz put.výstavy ,,Stavebnica Merkur Slov.technické múzeum, IČO-31297111, Hlavná č.88,040 01 Košice
13.8.2012 7/2012 Nájomná zmluva - nájom nebyt.priestorov v budove Bašta VI., Komárno PARTNERSHOP s.r.o.,IČO-36720119,Z.György,Nová 29,946 52 Imeľ 10 026,00 €
23.7.2012 6/2012 Zmluva o dielo - uskutoč. práce a dodávky - Údrž.zelene,vyčist.plôch v areáli NKP Rím.tábora v Iži MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 5 600,00 €
15.5.2012 5/2012 Zmluva - vykon.arch. výskumu Rím.tábor v Iži, sprac.a zverej.výsledkov arch.výskumu Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
10.5.2012 3/2012 Zmluva o posk.dotácie na real. projektu Rím.voj.tábor v Iži. Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 10 000,00 €
10.5.2012 4/2012 Zmluva na poskyt. dotáciena real. projektu - Katalógy rím.zbierok V.-VI., Pod. múzeum v KN, Vydanie katal.rím zb.V.-VI. Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 2 000,00 €
10.4.2012 1/2012 Zmluva o posk. fin.dotácie - prísp.na vydanie publ.stálych expozícií Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 300,00 €
10.4.2012 2/2012 Zmluva o posk.fin.dotácie na podporu súťaže ,,Nec arte,Nec marte Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 200,00 €
22.12.2011 325 T/2011-B Zmluva o dodávke a odbere tepla ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
22.12.2011 325 E, P/2011 Zmluva o preúčtovaní spotreb. el. energie a plynu ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
15.8.2011 5/2011 Zmluva o dielo MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 18 000,00 €
28.3.2011 3/2011 Dohoda - splátky SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 997,00 €
25.3.2011 1/2011 Zmluva o prenájme sály PANTA RHEI, IČO - 31443923, Kúpeľná 2, V.Meder 109,00 €
22.3.2011 4/2011 Plat.výmer - daň z nehnuteľnosti Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 11 891,00 €
18.3.2011 2/2011 Zmluva o poskyt.stráž.služby ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
XHTML | CSS