Faktúry dodávateľské 2023

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
14.4.2023 91/2023 Predmet faktúry: knihy
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 263,53 €
Číslo objednávky: 19/2023
11.4.2023 83/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 532,30 €
11.4.2023 84/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 484,08 €
11.4.2023 85/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
11.4.2023 86/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
11.4.2023 87/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
11.4.2023 88/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
11.4.2023 89/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 105,80 €
Číslo zmluvy: 9900851134
11.4.2023 90/2023 Predmet faktúry: elektromontážne práce
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 624,12 €
Číslo objednávky: 17/2023
6.4.2023 82/2023 Predmet faktúry: oprava strechy
Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 195,00 €
Číslo objednávky: 15/2023
5.4.2023 77/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 31,80 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
5.4.2023 78/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.4.2023 79/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
5.4.2023 80/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 88,74 €
Číslo zmluvy: 1/2008
5.4.2023 81/2023 Predmet faktúry: MS office,servisné práce
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 602,40 €
Číslo objednávky: 18/2023
4.4.2023 72/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.4.2023 73/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 90,44 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.4.2023 74/2023 Predmet faktúry: kanc.papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 46,52 €
Číslo objednávky: 5/2023
4.4.2023 75/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 72,30 €
Číslo objednávky: 5/2023
4.4.2023 76/2023 Predmet faktúry: prenájom montážnej plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 186,24 €
Číslo objednávky: 14/15
3.4.2023 71/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
31.3.2023 68/2023 Predmet faktúry: eternit
Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
Cena s DPH: 166,74 €
Číslo objednávky: 13/2023
31.3.2023 69/2023 Predmet faktúry: popdstavec k HP
Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
Cena s DPH: 69,00 €
Číslo objednávky: 16/2023
31.3.2023 70/2023 Predmet faktúry: spotr.materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 110,47 €
Číslo objednávky: 11/2023
29.3.2023 67/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
22.3.2023 66/2023 Predmet faktúry: obrazové závesy
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH: 45,00 €
Číslo objednávky: 12/2023
16.3.2023 64/2023 Predmet faktúry: veniec
Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
Cena s DPH: 20,00 €
Číslo objednávky: 9/2023
16.3.2023 65/2023 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
Cena s DPH: 26,90 €
Číslo objednávky: 58/2017
14.3.2023 61/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
14.3.2023 62/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 073,05 €
14.3.2023 63/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 173,08 €
13.3.2023 55/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
13.3.2023 56/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
13.3.2023 57/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
13.3.2023 58/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
13.3.2023 59/2023 Predmet faktúry: externé disky
Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 162,72 €
Číslo objednávky: 2/2023
13.3.2023 60/2023 Predmet faktúry: oprava PC
Dodávateľ: Wivolog s. r. o.,IČO: 55197078,Damjanichová 3138 Komárno 94501
Cena s DPH: 67,00 €
Číslo objednávky: 10/2023
9.3.2023 53/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 521,65 €
9.3.2023 54/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 483,34 €
8.3.2023 30/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 552,77 €
8.3.2023 51/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 100,44 €
Číslo zmluvy: 9900851134
8.3.2023 52/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 82,26 €
Číslo objednávky: 1/2008
7.3.2023 50/2023 Predmet faktúry: výrub stromu
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 756,00 €
Číslo objednávky: 7/2023
6.3.2023 47/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 46,66 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
6.3.2023 48/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
6.3.2023 49/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
3.3.2023 46/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
2.3.2023 44/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
2.3.2023 45/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
28.2.2023 42/2023 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 19,92 €
Číslo objednávky: 5/2023
28.2.2023 43/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 5/2023
22.2.2023 41/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
17.2.2023 40/2023 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 6/2023
15.2.2023 36/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
15.2.2023 37/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
15.2.2023 38/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
15.2.2023 39/2023 Predmet faktúry: časopis
Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava
Cena s DPH: 13,60 €
14.2.2023 35/2023 Predmet faktúry: oprava žalúzie
Dodávateľ: ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01
Cena s DPH: 45,00 €
Číslo objednávky: 1/2023
10.2.2023 34/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 107,21 €
Číslo zmluvy: 1/2008
9.2.2023 33/2023 Predmet faktúry: čist.potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 1 006,16 €
Číslo objednávky: 8/2023
8.2.2023 31/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 490,92 €
8.2.2023 32/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 102,36 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.2.2023 24/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
7.2.2023 25/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 33,98 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
7.2.2023 26/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
7.2.2023 27/2023 Predmet faktúry: obnova údajov
Dodávateľ: MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava
Cena s DPH: 384,00 €
Číslo objednávky: 4/2023
7.2.2023 28/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.2.2023 29/2023 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 258,00 €
2.2.2023 21/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo objednávky: 1/2007
2.2.2023 22/2023 Predmet faktúry: tener
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 143,42 €
Číslo objednávky: 5/2023
2.2.2023 23/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
30.1.2023 19/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,50 €
Číslo zmluvy: A2930610
30.1.2023 20/2023 Predmet faktúry: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 3/2023
12.1.2023 14/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
12.1.2023 15/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
12.1.2023 16/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
12.1.2023 17/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,80 €
Číslo zmluvy: 1/2008
12.1.2023 18/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 101,99 €
Číslo zmluvy: 9900851134
9.1.2023 11/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 290,71 €
9.1.2023 12/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 225,73 €
9.1.2023 13/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 23,42 €
5.1.2023 7/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.1.2023 8/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.1.2023 9/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 48,71 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
5.1.2023 10/2023 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2017
3.1.2023 6/2023 Predmet faktúry: polatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.1.2023 1/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
2.1.2023 2/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 18/2022
2.1.2023 3/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 18,78 €
Číslo objednávky: 18/2022
2.1.2023 4/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 11,02 €
Číslo objednávky: 18/2022
2.1.2023 5/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
XHTML | CSS