Faktúry dodávateľské 2023

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
21.12.2023 283/2023 Predmet faktúry: dezinsekcia priestorov
Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
Cena s DPH: 2 661,90 €
Číslo objednávky: 81
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
21.12.2023 284/2023 Predmet faktúry: ozvuč.zariadenie
Dodávateľ: RELATO s.r.o,IČO 46168486,Mederčská 755/28, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 460,00 €
Číslo objednávky: 80
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
21.12.2023 285/2023 Predmet faktúry: počítač
Dodávateľ: DATA-SEC s.r.o.. IČO: 51798026,Hviezdna 2347/16, 94505 Komárno
Cena s DPH: 990,00 €
Číslo objednávky: 82
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
21.12.2023 286/2023 Predmet faktúry: inzerát
Dodávateľ: Ivan Zernovac, Gazdovská 2843/36,94505 Komárno
Cena s DPH: 7,20 €
Číslo objednávky: 83
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
20.12.2023 282/2023 Predmet faktúry: čist.potreby a kanc.materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 255,65 €
Číslo objednávky: 77
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
19.12.2023 279/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 23,82 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
19.12.2023 280/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 113,90 €
Číslo objednávky: 5
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
19.12.2023 281/2023 Predmet faktúry: tonery
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 128,10 €
Číslo objednávky: 5
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
18.12.2023 278/2023 Predmet faktúry: čist.potreby a kanc.materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 490,07 €
Číslo objednávky: 77
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
15.12.2023 275/2023 Predmet faktúry: baliaci papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 24,79 €
Číslo objednávky: 76
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
15.12.2023 276/2023 Predmet faktúry: údržbársky materiál
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 444,72 €
Číslo objednávky: 74
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
14.12.2023 272/2023 Predmet faktúry: nájomné za EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 64,80 €
Číslo zmluvy: 24/2023
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
14.12.2023 273/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 34,46 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
14.12.2023 274/2023 Predmet faktúry: dlažba
Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
Cena s DPH: 180,00 €
Číslo objednávky: 71
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
13.12.2023 271/2023 Predmet faktúry: tlačiareň
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 152,40 €
Číslo objednávky: 75
Dátum zverejnenia: 22.12.2023
11.12.2023 270/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
7.12.2023 266/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 365,92 €
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
7.12.2023 267/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 425,00 €
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
7.12.2023 268/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 100,55 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
7.12.2023 269/2023 Predmet faktúry: textília
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 89,46 €
Číslo objednávky: 11
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
6.12.2023 264/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
6.12.2023 265/2023 Predmet faktúry: špec.ochranné kryty
Dodávateľ: SEBSTEF, s.r.o.,IČO 53205138,Semerovo 441,Semerovo 941 32
Cena s DPH: 5 050,00 €
Číslo objednávky: 73
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
5.12.2023 263/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 210,37 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
4.12.2023 261/2023 Predmet faktúry: far.výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 29,06 €
Číslo objednávky: 5
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
4.12.2023 262/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
1.12.2023 259/2023 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
1.12.2023 260/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 12.12.2023
29.11.2023 258/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
27.11.2023 257/2023 Predmet faktúry: výmena bojlera
Dodávateľ: Karol Adamek, IČO: 41261861,Vodná 13/39,945 01 Komárno
Cena s DPH: 250,00 €
Číslo objednávky: 72
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
24.11.2023 256/2023 Predmet faktúry: sťahovanie skríň
Dodávateľ: TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno
Cena s DPH: 54,00 €
Číslo objednávky: 70
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
22.11.2023 254/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 448,78 €
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
22.11.2023 255/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 27,98 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
14.11.2023 251/2023 Predmet faktúry: nájomné za EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 64,80 €
Číslo zmluvy: 24/2023
Dátum zverejnenia: 16.11.2023
14.11.2023 253/2023 Predmet faktúry: reštaurovanie
Dodávateľ: Ing.Ľubomír Šlauka, 145, 96973 Prenčov
Cena s DPH: 2 900,00 €
Číslo objednávky: 36
Dátum zverejnenia: 17.11.2023
8.11.2023 241/2023 Predmet faktúry: výmena detektora EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 237,94 €
Číslo objednávky: 66
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 242/2023 Predmet faktúry: revízia EPS,EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 744,00 €
Číslo objednávky: 64
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 243/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 244/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 304,91 €
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 245/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 103,81 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 246/2023 Predmet faktúry: preplach potrubia
Dodávateľ: Tibor Vrábel SVK-MONT, IČO:41260759, Piesková 953/14, 94703 Hurbanovo
Cena s DPH: 144,84 €
Číslo objednávky: 69
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 247/2023 Predmet faktúry: inštalácia EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 374,40 €
Číslo objednávky: 67
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 248/2023 Predmet faktúry: výmena akumulátora
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 57,60 €
Číslo objednávky: 68
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 249/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 374,70 €
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 250/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
8.11.2023 252/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
6.11.2023 239/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 66,67 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
6.11.2023 240/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
3.11.2023 235/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 70,66 €
Číslo objednávky: 5
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
3.11.2023 236/2023 Predmet faktúry: far.výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 22,46 €
Číslo objednávky: 5
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
3.11.2023 237/2023 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
3.11.2023 238/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
30.10.2023 233/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
30.10.2023 234/2023 Predmet faktúry: vložka FAB
Dodávateľ: Csaba Vanya FIGO LOCK, IČO:35426519, Nová cesta 477/16, 94110 Tvrdošovce
Cena s DPH: 47,25 €
Číslo objednávky: 65
Dátum zverejnenia: 9.11.2023
27.10.2023 232/2023 Predmet faktúry: tesnenie na okná
Dodávateľ: Norbert Bara,IČO 44767650, H.Vajanského 4986/45,Nové Zámky
Cena s DPH: 60,00 €
Číslo objednávky: 61/2023
Dátum zverejnenia: 2.11.2023
23.10.2023 226/2023 Predmet faktúry: servis.práce,tlačiareň,MS office
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 746,17 €
Číslo objednávky: 62/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
23.10.2023 227/2023 Predmet faktúry: lieh denatur.
Dodávateľ: CENTRALCHEM, s.r.o.,IČO: 51324440,Vajnorská 137,Bratislava
Cena s DPH: 80,40 €
Číslo objednávky: 59/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
23.10.2023 228/2023 Predmet faktúry: pasca
Dodávateľ: Norbert Bara,IČO 44767650, H.Vajanského 4986/45,Nové Zámky
Cena s DPH: 59,90 €
Číslo objednávky: 60/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
23.10.2023 229/2023 Predmet faktúry: e - diaľ.nálepka
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 14,22 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
23.10.2023 230/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 60,26 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
23.10.2023 231/2023 Predmet faktúry: bežná oprava
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 153,60 €
Číslo objednávky: 63/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
13.10.2023 225/2023 Predmet faktúry: servis.poplatky
Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin
Cena s DPH: 199,16 €
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
11.10.2023 224/2023 Predmet faktúry: výmena vodovod.prípojky
Dodávateľ: Stanislav Békešsky Besta Cleaning,IČO: 37609904,Fajková 7, Nové Zámky 940 54
Cena s DPH: 5 088,00 €
Číslo objednávky: 58/2023
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
10.10.2023 220/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
10.10.2023 221/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 210,59 €
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
10.10.2023 222/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 286,98 €
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
10.10.2023 223/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 102,30 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
5.10.2023 182/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 21,90 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.10.2023 219/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
4.10.2023 215/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 15,35 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
4.10.2023 216/2023 Predmet faktúry: tlač.služby
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 28,33 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
4.10.2023 217/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
4.10.2023 218/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 56,43 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
3.10.2023 212/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
3.10.2023 213/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
3.10.2023 214/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
2.10.2023 209/2023 Predmet faktúry: demontáž nábytku
Dodávateľ: ELEKTRO-TANS s.r.o.,IČO 55053670,Chotín č.473 946 31 Chotín
Cena s DPH: 60,00 €
Číslo objednávky: 55/2023
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
2.10.2023 210/2023 Predmet faktúry: odvoz odpadu
Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 145,92 €
Číslo objednávky: 56/2023
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
2.10.2023 211/2023 Predmet faktúry: textília
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 123,95 €
Číslo objednávky: 57/2023
Dátum zverejnenia: 9.10.2023
29.9.2023 208/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 2.10.2023
28.9.2023 205/2023 Predmet faktúry: STK a EK
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 196,10 €
Číslo objednávky: 54/2023
Dátum zverejnenia: 2.10.2023
28.9.2023 206/2023 Predmet faktúry: servis.práce,zapojenie siete
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 406,68 €
Číslo objednávky: 53/2023
Dátum zverejnenia: 2.10.2023
28.9.2023 207/2023 Predmet faktúry: podložka pod stoličku
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 747,48 €
Číslo objednávky: 52/2023
Dátum zverejnenia: 2.10.2023
27.9.2023 204/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 88,74 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 2.10.2023
20.9.2023 202/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 430,24 €
Dátum zverejnenia: 25.9.2023
20.9.2023 203/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 206,93 €
Dátum zverejnenia: 25.9.2023
18.9.2023 200/2023 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 51/2023
Dátum zverejnenia: 25.9.2023
18.9.2023 201/2023 Predmet faktúry: kosenie v Iži
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 2 040,00 €
Číslo objednávky: 49/2023
Dátum zverejnenia: 25.9.2023
8.9.2023 195/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 227,26 €
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
8.9.2023 196/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 228,52 €
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
8.9.2023 197/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 99,26 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
8.9.2023 198/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
8.9.2023 199/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
7.9.2023 193/2023 Predmet faktúry: preparovanie lyžičiara bieleho
Dodávateľ: Milan Kicko - ZOO PREPARATÓRIUM IČO: 54864798,Vieska 248, Ladomerská Vieska 96501
Cena s DPH: 500,00 €
Číslo objednávky: 36/2023
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
7.9.2023 194/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 12.9.2023
5.9.2023 183/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 184/2023 Predmet faktúry: batérie
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 10,20 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 185/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 186/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 187/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 82,26 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 188/2023 Predmet faktúry: odvoz odpadu
Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 172,80 €
Číslo objednávky: 48/2023
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 189/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 190/2023 Predmet faktúry: revízia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 140,00 €
Číslo objednávky: 46/2023
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 191/2023 Predmet faktúry: revízia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 225,00 €
Číslo objednávky: 46/2023
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
5.9.2023 192/2023 Predmet faktúry: sťahovací materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 336,40 €
Číslo objednávky: 47/2023
Dátum zverejnenia: 11.9.2023
22.8.2023 181/2023 Predmet faktúry: sťahovací materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 372,50 €
Číslo objednávky: 47/2023
Dátum zverejnenia: 25.8.2023
17.8.2023 178/2023 Predmet faktúry: sťahovací materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 138,52 €
Číslo objednávky: 44/2023
Dátum zverejnenia: 21.8.2023
16.8.2023 176/2023 Predmet faktúry: čist.potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 595,06 €
Číslo objednávky: 45/2023
Dátum zverejnenia: 21.8.2023
16.8.2023 177/2023 Predmet faktúry: sťahovací materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 307,30 €
Číslo objednávky: 44/2023
Dátum zverejnenia: 21.8.2023
14.8.2023 175/2023 Predmet faktúry: licencia ESET
Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava
Cena s DPH: 537,54 €
Číslo objednávky: 43/2023
Dátum zverejnenia: 21.8.2023
10.8.2023 165/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 224,74 €
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 166/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 209,96 €
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 167/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 168/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 169/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 170/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 82,20 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 171/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 56,09 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 172/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 173/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 174/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 103,28 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 179/2023 Predmet faktúry: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 41/2023
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
10.8.2023 180/2023 Predmet faktúry: odvoz odpadu
Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 305,28 €
Číslo objednávky: 39/2023
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
1.8.2023 164/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 11.8.2023
31.7.2023 160/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 107,21 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 4.8.2023
31.7.2023 161/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 4.8.2023
31.7.2023 162/2023 Predmet faktúry: revízia plyn kotlov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 130,80 €
Číslo objednávky: 42/2023
Dátum zverejnenia: 4.8.2023
31.7.2023 163/2023 Predmet faktúry: revízia plyn kotlov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 198,00 €
Číslo objednávky: 42/2023
Dátum zverejnenia: 4.8.2023
18.7.2023 159/2023 Predmet faktúry: baliaci materiál-rekonštrukcia hl.budovy
Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava
Cena s DPH: 690,00 €
Číslo objednávky: 40/2023
Dátum zverejnenia: 21.7.2023
10.7.2023 155/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
10.7.2023 156/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 2 546,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
10.7.2023 157/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 219,72 €
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
10.7.2023 158/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 238,88 €
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
7.7.2023 153/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 104,54 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
7.7.2023 154/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
6.7.2023 152/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
4.7.2023 150/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
4.7.2023 151/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 36,34 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
3.7.2023 145/2023 Predmet faktúry: piktogramy
Dodávateľ: LUDWIG - Ing.Pfeiferlik Ľudovít ,IČO:17598257,Svätoondrejská 1107/14, 94505 Komárno
Cena s DPH: 59,80 €
Číslo objednávky: 38/2023
Dátum zverejnenia: 11.10.2023
3.7.2023 146/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
3.7.2023 147/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 45,90 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
3.7.2023 148/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 16,93 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
3.7.2023 149/2023 Predmet faktúry: webhosting
Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava
Cena s DPH: 162,00 €
Dátum zverejnenia: 11.7.2023
30.6.2023 143/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 3.7.2023
30.6.2023 144/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 3.7.2023
29.6.2023 142/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 82,26 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 30.6.2023
20.6.2023 139/2023 Predmet faktúry: lokalizácia poruchy rozvodov vody
Dodávateľ: AQUAFIND, s.r.o.,IČO: 47145714,B. Němcovej 3507/13 96212 Detva
Cena s DPH: 660,00 €
Číslo objednávky: 35/2023
Dátum zverejnenia: 23.6.2023
20.6.2023 140/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 76,86 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 23.6.2023
20.6.2023 141/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 68,04 €
Číslo objednávky: 37/2023
Dátum zverejnenia: 23.6.2023
14.6.2023 138/2023 Predmet faktúry: výmena podzem.uzáveru vody
Dodávateľ: Stanislav Békešsky Besta Cleaning,IČO: 37609904,Fajková 7, Nové Zámky 940 54
Cena s DPH: 1 167,50 €
Číslo objednávky: 33/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
13.6.2023 137/2023 Predmet faktúry: prenájom montáž.plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 31,20 €
Číslo objednávky: 34/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 130/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 131/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,36 €
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 132/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 330,07 €
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 133/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 353,02 €
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 134/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 101,03 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 135/2023 Predmet faktúry: revízia - pravid.5 ročná , elektro a bleskozvod - hl.budova
Dodávateľ: Pákozdi Tichomír, elektrotechnik špecialista,IČO:17598940,č.d.337,94631 Chotín
Cena s DPH: 860,00 €
Číslo objednávky: 23/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
9.6.2023 136/2023 Predmet faktúry: lokalizácia poruchy rozvodov vody
Dodávateľ: AQUAFIND, s.r.o.,IČO: 47145714,B. Němcovej 3507/13 96212 Detva
Cena s DPH: 660,00 €
Číslo objednávky: 31/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
7.6.2023 128/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
5.6.2023 124/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 36,72 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
5.6.2023 125/2023 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 21,70 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
5.6.2023 126/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 92,76 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
5.6.2023 127/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
5.6.2023 129/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 89,49 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
2.6.2023 122/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
2.6.2023 123/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 291,82 €
Číslo objednávky: 32/2023
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
1.6.2023 121/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 15.6.2023
31.5.2023 120/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 82,26 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 31.5.2023
30.5.2023 119/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 31.5.2023
29.5.2023 117/2023 Predmet faktúry: ročná kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 400,00 €
Číslo objednávky: 29/2023
Dátum zverejnenia: 31.5.2023
29.5.2023 118/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 3 401,54 €
Dátum zverejnenia: 31.5.2023
23.5.2023 116/2023 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti,IČO 31103031,Hlavná 350/95,90041 Rovinka
Cena s DPH: 45,00 €
Číslo objednávky: 30/2023
Dátum zverejnenia: 31.5.2023
18.5.2023 115/2023 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
Cena s DPH: 27,01 €
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
17.5.2023 110/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 4 132,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
17.5.2023 111/2023 Predmet faktúry: čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH: 91,00 €
Číslo objednávky: 27/2023
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
17.5.2023 112/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 105,79 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
17.5.2023 113/2023 Predmet faktúry: sendvičová doska
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH: 69,12 €
Číslo objednávky: 28/2023
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
17.5.2023 114/2023 Predmet faktúry: vyhotovenie rol-up
Dodávateľ: N-DESIGN,IČO: 40529908, Rábska 891/20, 946 03 Kolárovo
Cena s DPH: 107,40 €
Číslo objednávky: 25/2023
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
11.5.2023 108/2023 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 294,00 €
Číslo objednávky: 24/2023
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
11.5.2023 109/2023 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 571,37 €
Číslo objednávky: 26/2023
Dátum zverejnenia: 22.5.2023
10.5.2023 106/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 523,55 €
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
10.5.2023 107/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 406,67 €
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
5.5.2023 101/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
5.5.2023 102/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 107,21 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
5.5.2023 103/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
5.5.2023 104/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
5.5.2023 105/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 60,83 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
3.5.2023 98/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 63,86 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
3.5.2023 99/2023 Predmet faktúry: kopírovacie práce
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 6,36 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
3.5.2023 100/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
2.5.2023 95/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
2.5.2023 96/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
2.5.2023 97/2023 Predmet faktúry: postrek
Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
Cena s DPH: 128,50 €
Číslo objednávky: 22/2023
Dátum zverejnenia: 15.5.2023
25.4.2023 94/2023 Predmet faktúry: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 20/2023
Dátum zverejnenia: 27.4.2023
21.4.2023 93/2023 Predmet faktúry: inzerát
Dodávateľ: DUEL - PRESS, s.r.o.,IČO 35722517, Bajkalská 19/B 821 01 Bratislava
Cena s DPH: 21,34 €
Číslo objednávky: 21/2023
Dátum zverejnenia: 27.4.2023
19.4.2023 92/2023 Predmet faktúry: diaľ.nálepka
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 14,61 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 27.4.2023
14.4.2023 91/2023 Predmet faktúry: knihy
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 263,53 €
Číslo objednávky: 19/2023
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 83/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 532,30 €
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 84/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 484,08 €
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 85/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 86/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 87/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 88/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 89/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 105,80 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
11.4.2023 90/2023 Predmet faktúry: elektromontážne práce
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 624,12 €
Číslo objednávky: 17/2023
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
6.4.2023 82/2023 Predmet faktúry: oprava strechy
Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 195,00 €
Číslo objednávky: 15/2023
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
5.4.2023 77/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 31,80 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
5.4.2023 78/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.4.2023 79/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
5.4.2023 80/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 88,74 €
Číslo zmluvy: 1/2008
5.4.2023 81/2023 Predmet faktúry: MS office,servisné práce
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 602,40 €
Číslo objednávky: 18/2023
4.4.2023 72/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.4.2023 73/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 90,44 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.4.2023 74/2023 Predmet faktúry: kanc.papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 46,52 €
Číslo objednávky: 5/2023
4.4.2023 75/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 72,30 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
4.4.2023 76/2023 Predmet faktúry: prenájom montážnej plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 186,24 €
Číslo objednávky: 14/15
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
3.4.2023 71/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 18.4.2023
31.3.2023 68/2023 Predmet faktúry: eternit
Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
Cena s DPH: 166,74 €
Číslo objednávky: 13/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
31.3.2023 69/2023 Predmet faktúry: popdstavec k HP
Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
Cena s DPH: 69,00 €
Číslo objednávky: 16/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
31.3.2023 70/2023 Predmet faktúry: spotr.materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 110,47 €
Číslo objednávky: 11/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
29.3.2023 67/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
22.3.2023 66/2023 Predmet faktúry: obrazové závesy
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH: 45,00 €
Číslo objednávky: 12/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
16.3.2023 64/2023 Predmet faktúry: veniec
Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
Cena s DPH: 20,00 €
Číslo objednávky: 9/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
16.3.2023 65/2023 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
Cena s DPH: 26,90 €
Číslo objednávky: 58/2017
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
14.3.2023 61/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
14.3.2023 62/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 073,05 €
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
14.3.2023 63/2023 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 173,08 €
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 55/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 56/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 57/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 58/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 59/2023 Predmet faktúry: externé disky
Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 162,72 €
Číslo objednávky: 2/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
13.3.2023 60/2023 Predmet faktúry: oprava PC
Dodávateľ: Wivolog s. r. o.,IČO: 55197078,Damjanichová 3138 Komárno 94501
Cena s DPH: 67,00 €
Číslo objednávky: 10/2023
Dátum zverejnenia: 31.3.2023
9.3.2023 53/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 521,65 €
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
9.3.2023 54/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 483,34 €
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
8.3.2023 30/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 552,77 €
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
8.3.2023 51/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 100,44 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
8.3.2023 52/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 82,26 €
Číslo objednávky: 1/2008
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
7.3.2023 50/2023 Predmet faktúry: výrub stromu
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 756,00 €
Číslo objednávky: 7/2023
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
6.3.2023 47/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 46,66 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
6.3.2023 48/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
6.3.2023 49/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
3.3.2023 46/2023 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
2.3.2023 44/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
2.3.2023 45/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
28.2.2023 42/2023 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 19,92 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
28.2.2023 43/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
22.2.2023 41/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
Dátum zverejnenia: 10.3.2023
17.2.2023 40/2023 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 6/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
15.2.2023 36/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
15.2.2023 37/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
15.2.2023 38/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
15.2.2023 39/2023 Predmet faktúry: časopis
Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava
Cena s DPH: 13,60 €
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
14.2.2023 35/2023 Predmet faktúry: oprava žalúzie
Dodávateľ: ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01
Cena s DPH: 45,00 €
Číslo objednávky: 1/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
10.2.2023 34/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 107,21 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
9.2.2023 33/2023 Predmet faktúry: čist.potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 1 006,16 €
Číslo objednávky: 8/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
8.2.2023 31/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 490,92 €
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
8.2.2023 32/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 102,36 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 24/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,40 €
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 25/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 33,98 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 26/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 27/2023 Predmet faktúry: obnova údajov
Dodávateľ: MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava
Cena s DPH: 384,00 €
Číslo objednávky: 4/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 28/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
7.2.2023 29/2023 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 258,00 €
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
2.2.2023 21/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo objednávky: 1/2007
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
2.2.2023 22/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 143,42 €
Číslo objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
2.2.2023 23/2023 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
30.1.2023 19/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,50 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
30.1.2023 20/2023 Predmet faktúry: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 3/2023
Dátum zverejnenia: 20.2.2023
12.1.2023 14/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 344,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
12.1.2023 15/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 586,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
12.1.2023 16/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 202,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
12.1.2023 17/2023 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,80 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
12.1.2023 18/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 101,99 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
9.1.2023 11/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 290,71 €
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
9.1.2023 12/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 225,73 €
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
9.1.2023 13/2023 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 23,42 €
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
5.1.2023 7/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
5.1.2023 8/2023 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
5.1.2023 9/2023 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 48,71 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
5.1.2023 10/2023 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
3.1.2023 6/2023 Predmet faktúry: polatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
2.1.2023 1/2023 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
2.1.2023 2/2023 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 18/2022
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
2.1.2023 3/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 18,78 €
Číslo objednávky: 18/2022
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
2.1.2023 4/2023 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 11,02 €
Číslo objednávky: 18/2022
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
2.1.2023 5/2023 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 25.1.2023
XHTML | CSS