Objednávky

Dátum Označenie Predmet objednávky Dodávateľ Cena Dokumenty
25.9.2019 46/2019 riadkový inzerát DELTA Kt s.r.o., IČO 52512703,Ul.priateľstva 1373/6, 945 01 Komárno
25.9.2019 47/2019 riadkový inzerát GRATIS SK s.r.o., IČO 36554529,Nádvorie Európy 2910 945 01 Komárno
25.9.2019 48/2019 inštalácia Office 2007 C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
23.9.2019 45/2019 magnetky Zoltán Deriján - Z Laser, IČO:46897950, Družstevná 280/17,945 01 Komárno
11.9.2019 43/2019 riadková inzercia Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
11.9.2019 44/2019 kosenie v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
5.9.2019 42/2019 preklad zmluvy Lingua Leader EU s.r.o., IČO 47440422 ,Dunajské nábrežie 14 ,94501 Komárno
3.9.2019 41/2019 úradná skúška expanomatov zar.skupiny AB1 Technická inšpekcia a.s., Mostná 66, 94901 Nitra
23.8.2019 40/2016 riadková inzercia Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
20.8.2019 39/2019 štvrťročná kontrola el.požiar.signalizácie Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
15.8.2019 38/2019 vzkon.prev.revízií v NTL kotolniach na plyn.palivá v budovách múzea ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
7.8.2019 37/2019 varná kanvica BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
31.7.2019 36/2019 preinštalovanie počítača C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
24.7.2019 35/2019 štvrťročná kontrola EPS Ghyczy Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
15.7.2019 34/2019 pravidel.tech.prehliadka plyn.zariadení Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
4.7.2019 33/2019 oprava počítača C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
26.6.2019 31/2019 riadkový inzerát Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
26.6.2019 32/2019 vodoinštal.práce Ján Bánsky, IČO: 40177157,Družstevná 3/59, 94501 Komárno
13.6.2019 30/2019 tlač vstupeniek Tlačiarne LLSA,IČO: 00306428, ul.Vízvár 238, KAMENIČNÁ,946 01
5.6.2019 28/2019 oprava nefunkč.svetelných obvodov v budove Zichyho paláca TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
5.6.2019 29/2019 kosenie v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
21.5.2019 26/2019 router + káble ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
21.5.2019 27/2019 preparovanie zvierat LESONIA s.r.o., IČO 47437014 ,Žabokreky 298,038 40 Žabokreky
13.5.2019 23/2019 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
13.5.2019 24/2019 onzerát Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
13.5.2019 25/2019 inzerát Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
9.5.2019 21/2019 obojstr.tlač letáku - program Noc múzeí, formát A5 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
9.5.2019 22/2019 úprava bannerov VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
7.5.2019 20/2019 štvrťročná kontrola el.pož.signalizácie Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
2.5.2019 19/2019 sklenárske práce Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
16.4.2019 17/2019 štvrťročná kontrola EPS- budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
15.4.2019 16/2019 postrek Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
12.4.2019 14/2019 údržbársjy materiál,konzerv.materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
11.4.2019 P15/2019 program - PC - pre Feketeovú C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
22.3.2019 12/2019 nákup kníh DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
22.3.2019 13/2019 mácza Mihály : komáromi anziksz-knihy Pro museum - Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne,IČO:42332508,Nám.gen.Klapku 9, 945 05 Komárno
15.3.2019 11/2019 veniec na 15.marca V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
11.3.2019 9/2019 odstránenie havarij.stavu v hl.budove múzea - EPZ ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
11.3.2019 10/2019 webhosting www.muzeumkn.sk cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava
6.3.2019 8/2019 oprava odkvapov na hl.budove múzea Zoltán Beke-zámočník, IČO-33617317,Úzka 45 ,Čalovec 946 02
22.2.2019 6/2019 odstránenie havarij.stavu na hl.budove múzea ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
22.2.2019 7/2019 plošina na odstránenie havarij.stavu na hl.budove IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
20.2.2019 4/2019 štvrťročná kontrola EPS nešpecifikovaný
20.2.2019 5/2019 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
31.1.2019 3/2019 tlač kalendária v slov. jazyku NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
24.1.2019 2/2019 štvrťročná kontrola EPS - budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
16.1.2019 1/2019 oprava PC zostavy, pamäť.modul 4GB, servis ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
20.12.2018 69/2018 odborné knihy v hod.257 eur DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno 257,00 €
17.12.2018 68/2018 odborné knihy v hod. 300 eur DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno 300,00 €
14.12.2018 65/2018 PC DELL Vostro, 3268 SFF,monitor, tlačiareň ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
14.12.2018 66/2018 mobilná klíma Whirpool PACW9 ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno
14.12.2018 67/2018 záznamník teploty U3120 TR instruments spol. s r.o.,IČ: 15530779,Křižíkova 70 612 00 Brno
12.12.2018 63/2018 doobjednanie Zborníka Iuxta Danubium No 16 B,4+220str.4+0/4+4,300g NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
12.12.2018 64/2018 LED osvetl.telesá dvojité s vzšš.výkonom, bielym denným svetlom GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547
3.12.2018 62/2018 dezinsekcia priestorov - sklady, výstava Safari, výstava prírodovedy, depozity ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
29.11.2018 58/2018 stromček sakura GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
29.11.2018 59/2018 osvetlenie na vianočný stromček BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
29.11.2018 60/2018 oprava strechy - Zichyho palác Green RABBIT s.r.o.,IČO 51915502 ,Ul.S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
29.11.2018 61/2018 konzerv.materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
28.11.2018 56/2018 monitor ko PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
28.11.2018 57/2018 LED candle 5,5-40W IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
27.11.2018 55/2018 štvrťročná kontrola el.požiar.signalizácie Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
13.11.2018 54/2018 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
12.11.2018 53/2018 kontrola a oprava has.prístrojov a kontrola požiar.hydrantov Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
8.11.2018 52/2018 varná kanvica BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
7.11.2018 51/2018 oprava počítača ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
23.10.2018 49/2018 revízia EPS Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
23.10.2018 50/2018 odpojenie snímačov EZS - prízemie budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
9.10.2018 48/2018 Preklad štúdií zo SJ a MJ do AJ Castle School s.r.o., IČO:45579342,Čižmárska 8, 94054 Nové Zámky
14.9.2018 47/2018 vodoinštal.práce - v budove Lapidárium Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
11.9.2018 46/2018 odpojenie a zapojenie akumulátorov EPS Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
5.9.2018 45/2018 vyhotovenie tabúl - 1100x320x3 mm,1950x1030x3 mm VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
4.9.2018 44/2018 pravidelná kontrola auta Škoda Octavia 367 BT VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
24.8.2018 43/2018 odpojenie snímačov zo systému - budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
22.8.2018 42/2018 oprava strechy na budove - Zichy palác BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
20.8.2018 39/2018 kosenie - Lapidárium GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
20.8.2018 40/2018 oprava obeh.čerpadla v budove múzea a knižnice - kotolna ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
20.8.2018 41/2018 vykonanie prevent.revízie NTL kotolní na plyn.palivá v budovách múzea ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
3.8.2018 38/2018 kosenie - Iža GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
27.7.2018 35/2018 tech.prehliadka plyn horáka Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
27.7.2018 36/2018 oprava nastavenia št.pokladnice C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
27.7.2018 37/2018 konzervačný materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
26.7.2018 34/2018 graf.a tlačová príprava:tabuľa 200x80cm VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
24.7.2018 33/2018 rámovanie obrazu Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
22.6.2018 32/2018 výmena el.ohrievača s vod.batériou v budove Zichyho paláca Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
7.6.2018 30/2018 oprava centrál.zamykania VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
7.6.2018 31/2018 vypracovanie dokumentácie GDPR,poradenstvo BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
30.5.2018 29/2018 údržba a čistenie kopírovacieho stroja Canon C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
29.5.2018 27/2018 inzercia - na prenájom nebzt.priestorov v Bašte VI. Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
29.5.2018 28/2018 maliarska páska 30 mm KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
21.5.2018 25/2018 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
21.5.2018 26/2018 vodoinštalačné práce - budova Zichzho palác a budova múzea a knižnice Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
15.5.2018 23/2018 prevoz výstav.predmetov, trasa Hodruša-Hámre-Komárno a späť Súkromná stredná umelecká škola, IČO: 42003784,Kyslá 214, 96661 Hodruša-Hámre
15.5.2018 24/2018 varná kanvica BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
14.5.2018 20/2018 umývanie okien Metropolis - Servis, IČO: 44974965 , 94703 Hurbanovo, Hroznová 2600/5 Bohatá,
14.5.2018 21/2018 ročná kontrola el.požiarnej signalizácie Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
14.5.2018 22/2018 obojstranná tlač letáku - program Noc múzeí - A5 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
19.4.2018 19/2018 graf a tlač.príprava-tabuľa 1000x500x4mm VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
16.4.2018 18/2018 knihy na súťaž Nec arte Nec Marte DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
12.4.2018 17/2018 revízia elektroinštalácie bleskozvodu - hl.budova Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
11.4.2018 16/2018 veniec na pohreb Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
4.4.2018 15/2018 postrek Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
4.4.2018 14/2018 inzercia-prenájom pozemkov v Bašte VI. nešpecifikovaný
12.3.2018 13/2018 veniec na 15.marca Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
8.3.2018 12/2018 čistiace a hygienické potreby na rok 2018 LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
1.3.2018 11/2018 tlač panelov pre pamiatkovú výstavu Á.Szénássy - podľa prílohy Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
21.2.2018 10/2018 rámovanie obrazu Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
19.2.2018 8/2018 tlač pozvánky v slov. a maď. jazyku NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
19.2.2018 9/2018 tlač knihy Szénássy Árpád : Az elfelejtett szobrász művész - podľa cen.ponuky NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
12.2.2018 7/2018 PVC Ambientt 5,3m x 1,5m UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
5.2.2018 6/2018 prepracovanie - geod. zameranie TRIGONS s.r.o, IČO:36 531171,Nádvorie Európy 12/10, 945 01Komárno
31.1.2018 5/2018 tlač pozvánky A5, farebné - na deň 18.2.2018, tlač plagátov A2 na deň 18.2.2018 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
29.1.2018 4/2018 tlač kalendária v slovenskom a maďarskom jazyku NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
26.1.2018 3/2018 vodoinšt.práce Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
15.1.2018 2/2018 maliarske práce-schodište v Zichyho paláci, maliarske práce - budova múzea a knižnice -sklad/dielňa/ Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
9.1.2018 1/2018 kanc. papier, kanc. materiál, far. výtlačok, tonery Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
19.12.2017 94/2017 oprava detektora úniku plynu Mart Lehotkai s.r.o., IČO: 36521965,M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky
18.12.2017 93/2017 exteriérový PVC frontil banner 1250x4000mm, exteriérový PVC frontil banner 1000x5000 mm, Alubond tabule 1300x2500x3mm VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
15.12.2017 89/2017 vyhotovenie drevených zábradlí v rím.tábore v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
15.12.2017 90/2017 ručné kosenie trávy s pohrabaním a odvozom sena okolo ruín NKP rím.tábora v Iži - celk.plocha 1,5 ha GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
15.12.2017 91/2017 lyžice,nože,doska na cesto,valček, žehl.doska A-Z veľkoobchod s.r.o, IČO: 36223611, Pod Jašterom 1 920 01 Hlohovec
15.12.2017 92/2017 pís.stôl AS 020PI-buk, kontajner AS 016-buk, skriňa AS 007-buk, skrinka AS 003 -buk, sokel ku skrinke - buk Nábytok-Viktor Priškin, IČO: 30085896,Nám.Kossutha č.5,94501 Komárno
14.12.2017 83/2017 čerpadlo, expanzomat 100l, poistný ventil TMS - Montys s.r.o,IČO: 34103287,Nádražná 1958 , 90028 Ivánka pri Dunaji
14.12.2017 84/2017 šrobenie - spoj.elementy , výmena expanzomatu a uvedenie do prevádzky - budova Zichyho palác ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
14.12.2017 85/2017 tlač IUXTY NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
14.12.2017 86/2017 PVC, práca - nalepenie PVC UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
14.12.2017 87/2017 vyhotovenie vstav.skrine, pís.stolov a skriniek ATTILA BERÉNYI, IČO 44556802 ,Hlavná 3, 94631 Chotín
14.12.2017 88/2017 el.rúra prenosná, reproduktor,chladnička Elektrolux, myš, pračka AEG, sušička na bielizen AEG, taška na notebook, komb.sporák Beko, televízor Samsung NAY a.s., IČO : 35739487,Tuhovská 15, P.O. BOX 10,Bratislava, 830 06
14.12.2017 97/2017 sito kov. Mich NiPZ90, vrták.sada, uholník,iz.páska, drôt 2 kg, vrták,rotbočka,kotúč,kábel,ochr.okuliare,knipex cobra,vodovaha,samorez hmoždenky,spona, mer.pr. Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
13.12.2017 82/2017 PC Prestigio i7-7700(3,6)GTX 1060 16 GB, Monitor EIZO EV2455 24 LED EV 2455-BK,inštalačné práce, servis ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
12.12.2017 81/2017 tlač papierových tašiek Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
11.12.2017 96/2017 skener C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
5.12.2017 78/2017 PVC, práca-nalepenie PVC UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
4.12.2017 79/2017 maliarske práce - budova Zichyho palác Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
1.12.2017 77/2017 tlač brožúry- stále expozície, farebná tlač NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
1.12.2017 95/2017 kanc.papier, kanc.materiál, far.výtlačok, tonery Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
30.11.2017 76/2017 elektroinštalačný materiál MIX SHOP, IČO:30085942,Palatínova 42, 945 05 Komárno
29.11.2017 80/2017 vyhotovenie skrinky na batožinu ATTILA BERÉNYI, IČO 44556802 ,Hlavná 3, 94631 Chotín
28.11.2017 72/2017 bezdrôtový mikrofón DW-24 ATTI,spol.s.r.o. IČO:30998271,Župná 9, 94501 Komárno
28.11.2017 73/2017 čistiace a hygienické potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
28.11.2017 74/2017 údržbársky materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
28.11.2017 75/2017 žiarovky, neóny, IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
27.11.2017 70/2017 inzercia - prenájom pozemku Bašty VI. Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
27.11.2017 71/2017 strihač živého plota, vysávač BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
22.11.2017 69/2017 oprava osvetlenia IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
15.11.2017 67/2017 oprava vozidla - Citroen Jumper KN 561 BF- oprava brzdy VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
15.11.2017 68/2017 oprava TS:PG-GE,TS s-2KT, kontrola hydrantov, tlak. skúška pož.had, kontrola RHP, krabica na kľúče Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
13.11.2017 66/2017 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
9.11.2017 65/2017 inzercia - prenájom priestorov Bašty VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
8.11.2017 64/2017 kanc.papier,kanc.materiál,far.výtlačok, tonery Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
7.11.2017 63/2017 el. revízia v budove Zichy Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
6.11.2017 62/2017 dezinsekcia - skladové objekty, výstavné siene,knižnica Arpád Takács - ASANA ,IČO:32424311,Hlavná 70 945 04 Komárno
2.11.2017 61/2017 maliarske práce - výstavné miestnosti, wc Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
19.10.2017 60/2017 vyhotovenie drevených zábradlí v Rím tábore v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
18.10.2017 58/2017 periodikum Slovenská archeológia Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
18.10.2017 59/2017 neónová trubica 18 W 60 cm ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
17.10.2017 57/2017 pracovná obuv-MITO PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
16.10.2017 56/2017 tech. a emisná kontrola na Citroen Jumper KN 561 BF VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
10.10.2017 54/2017 výmena/oprava/ obeh.čerpadla a uvedenie do prevádzky - budova Zichyho palác ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
10.10.2017 55/2017 farebné výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.10.2017 53/2017 tech.a emisna kontrola na Škoda Octavia KN 367 BT VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
2.10.2017 52/2017 revízia EZS v budovách múzea Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
29.9.2017 51/2017 brúsenie dlažby v hl.budove, čistenie odkvapov v hl.budove BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
20.9.2017 50/2017 odvírenie PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
19.9.2017 49/2017 oprava EZS - Zichyho palác a budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
11.9.2017 48/2017 farebné výtlačky, kanc.papier, kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
7.9.2017 47/2017 ručné kosenie trávy s pohrabaním a odvozom sena - NKP rím.tábor v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
5.9.2017 46/2017 vodoinštalačné práce Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
23.8.2017 45/2017 savo proti plesni, respirátor LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
21.8.2017 44/2017 revízia VTZ plyn.a tlak.zariadení pre objekty - hl.budova, Zichyho palác, budova múzea a knižnice ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
2.8.2017 43/2017 čistiace a hygienické potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
31.7.2017 42/2017 oprava okien v hlavnej budove Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno 100,00 €
27.7.2017 40/2017 plyn horák APH 05,Plyn kotol 60KLO,olyn kotol ETI 60 Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
27.7.2017 41/2017 geodetické zameranie na parkovisku pri Jókaiho ul. Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
4.7.2017 39/2017 oprava veľkej brány - Lapidárium - zváranie a výmena dverí, čistenie odkvapov v budove Zichyho paláca BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
3.7.2017 38/2017 brúsiaci materiál, tmel,synt.farba na drevo KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
30.6.2017 37/2017 sieťka proti komárom Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
22.6.2017 36/2017 kosenie trávy na časti pozemku č.p.9259/3, celk.plochy 400 m2 GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
13.6.2017 35/2017 čistiace a hyg. potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
6.6.2017 34/2017 stoj. lampa ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
1.6.2017 33/2017 kosenie trávy s pohrabaním a odvozom sena okolo ruín NKP rím.tábora v Iži GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
29.5.2017 32/2017 kosenie GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
25.5.2017 31/2017 ohrievač BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
24.5.2017 29/2017 ročná kontrola EPS Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
24.5.2017 30/2017 rýchlovarná kanvica BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
23.5.2017 28/2017 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
17.5.2017 27/2017 tlač a vyhotovenie reklam.tabúľ s lamin.v rozmere 575x825 mm Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
12.5.2017 24/2017 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
12.5.2017 25/2017 papierové ručníky B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava
12.5.2017 26/2017 archivácia dát C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
25.4.2017 22/2017 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
24.4.2017 23/2017 kniha BABITS SLOVAKIA s.r.o. IČO 34110259, Komárno
21.4.2017 20/2017 nájom plošinového vozidla IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
21.4.2017 21/2017 čistiace a hyg.potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
19.4.2017 19/2017 tlač bannerov 850x850 mm Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
12.4.2017 18/2017 tlačiareň HP LaserJET pro MFP M26a ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
11.4.2017 16/2017 tlač bannerov 850x1200 mm Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
11.4.2017 17/2017 kovové tyče 850 mm dĺžka JUHOMETÁL s.r.o.,IČO: 36548928,Priemyselný areál 3858, 946 03 Kolárovo
10.4.2017 15/2017 myš k PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
4.4.2017 14/2017 bublinková fólia 100cm/100bm PACK KING SLovakia s.r.o,IČO :45281769,Železničiarska 1439/40 Galanta 924 00
31.3.2017 13/2017 maliarske valčeky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
29.3.2017 12/2017 postrek proti burine Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
20.3.2017 11/2017 tlač pamätného listu A4 Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
1.3.2017 8/2017 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
1.3.2017 9/2017 pamlak KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
27.2.2017 6/2017 maliarske práce Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
27.2.2017 7/2017 opava lampy TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
14.2.2017 5/2017 odvoz výstavy do Levíc STAIRS consulting s.r.o., IČO :45956782,Ul. K. Nagya 2780/6,Komárno 945 01
10.2.2017 3/2017 kúpa vysávača BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
10.2.2017 4/2017 tlač kalendária v slov. jazyku NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
6.2.2017 2/2017 oprava operač.systému ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
13.1.2017 1/2017 opreva svetiel a ostrekovača - automobil Citroen Jumper KN 561 BF VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
21.12.2016 88/2016 klince Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
20.12.2016 87/2016 žiarovky IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
15.12.2016 86/2016 PC DellVostro 3650 MT i7-6700 8GB 1TB R9-360(2GB) ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
14.12.2016 85/2016 bannery s roll up systémom Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
13.12.2016 84/2016 PC-Intel Celeron Dual Core J3060 Braswell, RAM 4GB, Windows 10 C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
8.12.2016 83/2016 tlač hlavičk. papiera NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
7.12.2016 80/2016 vŕtačka Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
7.12.2016 81/2016 kanc.papier Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
7.12.2016 82/2016 čistiace potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
6.12.2016 79/2016 autobatéria do Citroen Jumper KN 561BF MIX SHOP, IČO:30085942,Palatínova 42, 945 05 Komárno
29.11.2016 76/2016 výmena oleja a filtrov voz.Škoda Octavia KN367BT nešpecifikovaný
29.11.2016 77/2016 výmena oleja a filtrov voz.Citroen Jumper KN 561 BF VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
29.11.2016 78/2016 oprava obeh.čerpadla a uvedenie do prevádzky - budova Zichy ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
24.11.2016 75/2016 oprava obeh.čerpadla kúrenia - budova Zichy Elektroservis, IČO:33943494,Hadovská 6, 945 01 Komárno
22.11.2016 73/2016 oprava TS :PG-GE Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
22.11.2016 74/2016 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
15.11.2016 72/2016 revízia EPS v budove Ghyczy Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
11.11.2016 70/2016 kanc.papier,kanc.materál,far.výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
11.11.2016 71/2016 antikvárne publikácie Záložňa Unicorn, Župná 4, 945 01 Komárno
10.11.2016 69/2016 revízia EZS - budova múzea a knižnice Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
24.10.2016 68/2016 Maxtor externý HDD M3 Portable 2,5,1TB,USB3 čierny TN trade Slovakia, IČO:36026492,Zadunajská cesta12, 851 01 Bratislava
20.10.2016 66/2016 kanc.papier,kanc.materál,far.výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
20.10.2016 67/2016 sláv.recepcia na deň 21.10.2016 - 130 výročie múzea Súkr.stredná odb.škola s VJM,IČO:11882115,Orechová 53, 925 07 Mostová
10.10.2016 65/2016 vyhotovenie magnetov - gravírované do dreva rozmer 9x5,5 cm Zoltán Deriján - Z Laser, IČO:46897950, Družstevná 280/17,945 01 Komárno
5.10.2016 64/2016 vyhot.pozvánok 210x100 mm s tlač., lamino zvonka,vyhot.pozvánok na recepciu NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
22.9.2016 61/2016 oprava okien v hl.budove Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
22.9.2016 62/2016 kosenie tráv.porastu rím.tábora v Iži, kosenie strojové 12 500 m2, kosenie ručné (krovinorez) 20 000 m2,likvidácia náletov, odvoz pokosenej trávy (sena) BORA - LUK s.r.o.,IČO:45382107,Ul. Mládeže 7/14, Komárno, 94501
22.9.2016 63/2016 maliarske práce (oprava stropu) v hl.budove Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
20.9.2016 59/2016 myš k PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
20.9.2016 60/2016 tlač pozvánky - 210x100 mm, jednostranná farebná Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
19.9.2016 58/2016 čistiace prostriedky LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
14.9.2016 57/2016 revízia VTZ plyn.a tlak zariadení pre objekty-hl.budova, budova múzea a knižnice, Zichyho palác ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
13.9.2016 55/2016 kanc.papier,kanc.materál,far.výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
13.9.2016 56/2016 farba na stenu-biela, štetce,rukavice, gum.rukavice KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
7.9.2016 54/2016 revízia plyn horákov,kotlov Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
30.8.2016 53/2016 odb.dozor realizácie zabezp. prác pamiat.obnovy SZ veže v rím.tábore a vyprac.záverečnej správy o vykonaných prácach ARNEM s.r.o.,IČO: 48048976,Betliarska 12 Bratislava 851 07
26.8.2016 52/2016 oprava EZS v hl.budove, kódovanie Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
24.8.2016 51/2016 prívoz výstavy z Bratislavy STAIRS consulting s.r.o., IČO :45956782,Ul. K. Nagya 2780/6,Komárno 945 01
16.8.2016 50/2016 far.výtlačky,kanc.papier, kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.8.2016 49/2016 oprava EPS Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
2.8.2016 48/2016 oprava mot.vozidla Citroen Jumper KN 561 BF- oprava ložiska VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
13.7.2016 47/2016 vodoinštalačné práce-oprava wc v hl. budove Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
8.7.2016 45/2016 inzercia - prenájom bašty VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
8.7.2016 46/2016 preškolenie vodičov Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
30.6.2016 44/2016 prac.obuv,ochranná prilba PRO - HAND, s.r.o., IČO: 34138811,Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno
29.6.2016 43/2016 balzam na kožu Philadelphia 320 ml PHILADELPHIA, spol. s.r.o.,IČO:36233722,Diakovce 37, Diakovce 925 81
17.6.2016 41/2016 far.výtlačky,kanc.materiál,kanc.papier Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
17.6.2016 42/2016 panel na um.hmote 50x50 PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
14.6.2016 40/2016 banner 312x175 cm,banner 160x130cm,panely na um.hmote 50x70,50x130,30x30,50x50 PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
1.6.2016 39/2016 riedidlo,acetón,savo,štetec KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
25.5.2016 37/2016 ročná kontrola EPS Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
25.5.2016 38/2016 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
19.5.2016 36/2016 kosenie tráv.porastu rím.tábora v Iži BORA - LUK s.r.o.,IČO:45382107,Ul. Mládeže 7/14, Komárno, 94501
18.5.2016 35/2016 DVD prehrávač, USB kľúč, BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
17.5.2016 34/2016 oprava osvetlenia, nájom za plošinové vozidlo IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
16.5.2016 33/2016 far.výtlačky,kanc.materiál,kanc.papier,toner Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
13.5.2016 31/2016 vyhotovenie drevených podstavcov CDPro Slovakia s.r.o.,IČO: 31418759,Práce 7, Kolárovo, 94603
13.5.2016 32/2016 inzercia - prenájom priestorov bašty VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
5.5.2016 30/2016 prelepenie bannera 50x74 cm s tlačou, vyhot.tabule s tlačou, tlač na papier A3+,A3.A4 PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
3.5.2016 28/2016 oprava operač.systému ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
3.5.2016 29/2016 odvoz výstavy do BA BANYESZ s.r.o, IČO:48295655,Ul. Pohraničná 894/13, 945 01 Komárno
29.4.2016 27/2016 bannery s roll up systémom Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
28.4.2016 26/2016 videozáznam zo dňa 29.4.2016 - Míľniky MEDIAN-Mgr.Mária Harasztiová,IČO :32118821,Komárnická 20, 821 03 Bratislava 2
25.4.2016 25/2016 banner 360x230 cm s čb potlačou, s tunelmi a spev.tyčou,banner 398x116 cm, s far.potlačou PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
22.4.2016 23/2016 far.výtlačky,kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
21.4.2016 24/2016 knihy,kniž.poukážka DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
13.4.2016 21/2016 sklo-hrubka 5 mm,47x97 cm Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
13.4.2016 22/2016 panel 49,5x49,5 cm s fareb.tlačou, hrubka 3-5 mm PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
12.4.2016 20/2016 panel 49,5x49,5 cm s fareb.tlačou, hrubka 3-5 mm PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
7.4.2016 19/2016 autolekárnička,čist.potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
4.4.2016 18/2016 parket. lišta UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
1.4.2016 17/2016 stolárske práce CDPro Slovakia s.r.o.,IČO: 31418759,Práce 7, Kolárovo, 94603
31.3.2016 15/2016 plošinové vozidlo na umiest. bannerov IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
31.3.2016 16/2016 banner 150cmx100cm,dole tunel so spev.bokmi, aj guľatinami PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
23.3.2016 14/2016 plast.nádoba na vodu Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
22.3.2016 13/2016 čist.potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
14.3.2016 12/2016 inzercia-prenájom priestorov Bašty VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
11.3.2016 11/2016 veniec na 15.marca Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
8.3.2016 10/2016 bannery - 133x300cm,300x60 cm,114x225 cm ( s tunelom a krúžkami), tabuľa 130x50 cm PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
4.3.2016 9/2016 far.výtlačky, kanc.materiál, kanc.papier Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.3.2016 8/2016 sklo Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
25.2.2016 7/2016 oprava radiátorov v Zichyho paláci Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
19.2.2016 5/2016 HP Laser Jet Pro MFP M125a,toner HP CF 283A Supreme ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
19.2.2016 6/2016 MS WIndows7Home premium 64-bit Office Standard 2016 OLP NL Academic, batérie GP CR2032, GoodRAm 1GB 400MHz DDR CL3, 16 GB karta SDHC Kingston UHS-I class10, servis a oprava zákl.dosky, instalácia ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
9.2.2016 4/2016 tonery,kanc.papier,kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.2.2016 3/2016 netkaná textília, postrek proti burinám Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
1.2.2016 2/2016 diagnostik.chýb a ich odstráneniena aute Škoda Octavia ŠPZ KN 367 BT VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
21.1.2016 1/2016 kartric sada CLI8 Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
23.12.2015 88/2015 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
23.12.2015 109/2015 reklam. tašky s potlačou Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
18.12.2015 108/2015 HP 280 G1 MT i3-4160/4G/500/DVD/7+10P, Office Standard 2016 OLP NL Academic, inštal. PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
17.12.2015 107/2015 publikácia - Jókai szinpozium Komáromban NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
16.12.2015 105/2015 oprava fasády nad štít.ozdobami budovy kult.paláca - 3 úseky BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
16.12.2015 106/2015 oprava fasády nad štít.ozdobami budovy kult.paláca - 3 úseky BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
14.12.2015 102/2015 publikácia Avari a Slovania na sever od Dunaja NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
14.12.2015 103/2015 farebný výtlačok Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
14.12.2015 104/2015 oprava dverí, vyhotovenie kubusov, úprava dosky LDTD Biela W954 CDPro Slovakia s.r.o.,IČO: 31418759,Práce 7, Kolárovo, 94603
10.12.2015 98/2015 taška na notebook. bezdrôt.klávesnica,myš, inštal. programu a internetu ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
10.12.2015 99/2015 oprava kotla Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
10.12.2015 100/2015 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
10.12.2015 101/2015 kôš na chlieb, termoska,šálky na kávu,vidličky, moka lyžičky A-Z veľkoobchod s.r.o, IČO: 36223611, Pod Jašterom 1 920 01 Hlohovec
4.12.2015 96/2015 oprava drev. schodov v knižnici CDPro Slovakia s.r.o.,IČO: 31418759,Práce 7, Kolárovo, 94603
4.12.2015 97/2015 výmena tlmivky,výbojky IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
1.12.2015 94/2015 čist.potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
1.12.2015 95/2015 LDTD biela W954 ST Sezam s.r.o., IČO-00633194, Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
1.12.2015 110/2015 HET akryl mat 0100. HET akryl lesk, HET akryl mat, štetce KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
27.11.2015 92/2015 spoj.konektor 16 mm kód :CH373153 CEIBA s.r.o, IČO - 36548090, Jesenského 85, Štúrovo
27.11.2015 93/2015 okenné deflektory Škoda Octavia KN 367 BT MIX SHOP, IČO:30085942,Palatínova 42, 945 05 Komárno
24.11.2015 91/2015 inštruktáž poskyt. prvej pomoci Slovenský Červený kríž územný spolok, Komárno, Senný trh 3, 945 01 Komárno
23.11.2015 89/2015 vyprac.znalec.posudku na všeob. hodnotu pozemku č.9267,9290/3,9402/3 k.ú.KN Ing. Katarína Vyšehradská, IČO: 30381363,Nová Stráž, Obchodná 595/28 94504 Komárno
23.11.2015 90/2015 HP280 G1 MT i3-4160/4G/500/DVD/7+10P HP 350 G2 15.6/i3-5010U/4G/500/DVD/W8.1 Office Standard 2016 OLP NL Academic ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
20.11.2015 87/2015 napínadlá Plastazote 14 cm,10cm,8 cm,pergamen.páska 40mm,20mm,dermestes,thymol, špendlíky preparačné s far.hlavou Ing.Miloš Machálik, Strojárska 381/3,Hliník nad Hronom,IČO:35303999
13.11.2015 85/2015 tlač bannerov Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
13.11.2015 86/2015 inzercia-prenájom priestorov Bašty VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
12.11.2015 84/2015 stol. lampa Rába lux ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
9.11.2015 82/2015 kontrola RHP, oprava TS:PG-GE, kontrola hydrantov Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
9.11.2015 83/2015 výmena graf.karty , oprava harddisku ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
6.11.2015 78/2015 LED žiarovky IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
6.11.2015 79/2015 kompakt.fotoaparát, monitor 19, myš,klávesnica ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
6.11.2015 80/2015 kompl.montáž pred.hmloviek Škoda Octavia KN 367 BT VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
6.11.2015 81/2015 oprava a výmena snímača Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
5.11.2015 77/2015 náplň do lekárničiek do 15 osôb Zdravmatsk, s.r.o. IČO: 45506990, Hlboká 10 945 01 Komárno
4.11.2015 74/2015 kanc.materiál, fareb.výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.11.2015 76/2015 deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v budovách múzea ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
2.11.2015 73/2015 likvid. náletov v okolí rím.tábora na parc.č.1697,1698/1,1698/2 k.ú.Iža , kosenie strojové a ručné, odstraňovanie kríkov a náletov burín, likvid./zber a odvoz/ pokosenej rastl. hmoty, celk. plocha 20 000 m2 BORA - LUK s.r.o.,IČO:45382107,Ul. Mládeže 7/14, Komárno, 94501
21.10.2015 72/5015 výmenaa batérie,výmena sitka na batérie Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
19.10.2015 71/2015 far.výtlačky, kanc.materiál, tonery, kanc.papier Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
15.10.2015 75/2015 recepcia 22.10.2015 Comorra Servis, IČO: 44191758, Záhradnícka 4, 94505 Komárno
13.10.2015 67/2015 výmena pred. skla - Citroen Jumper MOBIL - SKLO,IČO:44596774, Vnútorná okružná 2955/65 94501 Komárno
13.10.2015 68/2015 výmena pred. nárazníka- Citroen Jumper KN 561 BF, výmena boč.líšt z um.hmoty Citroen Jumper KN 561 BF SZÉP-AUTO s.r.o. IČO: 44909411,Družstevná 8,945 01 Komárno
13.10.2015 69/2015 príprava auta Citroen Jumper KN 561 BF na STK, vykonanie STK a EK na vozidle Citroen Jumper KN 561 BF, výmena motor. oleja a ost. kvapalín vo vozidle Citroen Jumper KN 561 BF,oprava nápravy na voz.Citroen Jumper KN 561 BF VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
13.10.2015 70/2015 tlač pozvánok - Jókaiho sympózium 2015 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
12.10.2015 65/2015 minerálna voda 1,5l, plast.poháre na kávu 200 ml COOP Jednota Slovensko, s.d., IČO: 35 697 547,Bajkalská 25 827 18 Bratislava
12.10.2015 66/2015 počítačový SSD disk k oprave PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
9.10.2015 63/2015 plošinové vozidlo na umiest. bannera IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
9.10.2015 64/2015 PC zdroj k oprave PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
6.10.2015 62/2015 revízia a oprava EZS a EPS - všetky budovy Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
1.10.2015 59/2015 čist.potreby LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
1.10.2015 60/2015 príprava Škoda Octavia na STK,EK, vykonanie STK,EK Škoda Octavia,oprava Škoda Octavia podľa ponuk.listu -2 etepa VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
1.10.2015 61/2015 vyhot. bannera k výstave Avari a Slovania na hranici, v rozmeroch 300 cm x130 cm PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
17.9.2015 56/2015 kanc.materiál,farebné výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
17.9.2015 57/2015 farby,valčeky,štetce,rukavice,brúsne plátno, netex KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
17.9.2015 58/2015 varná kanvica BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
8.9.2015 55/2015 výroba vitríny CDPro Slovakia s.r.o.,IČO: 31418759,Práce 7, Kolárovo, 94603
3.9.2015 54/2015 vyhotovenie pozvánky - formát DL210x106 mm,4+4 NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
21.8.2015 53/2015 varič - 1 platnička BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
19.8.2015 51/2015 vložka do dverí,zámok,šróby rôznej veľkosti Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
19.8.2015 52/2015 oprava PC,oprava telefónov BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
14.8.2015 50/2015 revízia VTZ plyn.a tlak.zariadení NTL-kotolne v objektoch múzea ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
13.8.2015 49/2015 lukopren,sadra,štetce, konzerv.materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
12.8.2015 48/2015 spínač,kľúč od el. skrine ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
11.8.2015 47/2015 zastupovanie v exekučnom konaní JUDr.Blažek,IČO-36721123, Pohraničná 4, Komárno
3.8.2015 46/2015 revízia-plyn.horáka APH05,plyn.kotlov60 KLO,plyn.kotlov ETI 60 Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
16.7.2015 45/2015 inzerát - prenájom priestorov v Bašte VI. Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
6.7.2015 44/2015 kanc.materiál,papier Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
1.7.2015 43/2015 krovinorez motorový, štít,silon,kanister 10l,olej Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
30.6.2015 42/2015 počítačové komponenty-sieťové ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
29.6.2015 41/2015 oprava strechy BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
24.6.2015 40/2015 pravidelná polročná prehliadka komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
23.6.2015 36/2015 inzeráty- prenájom pozemkov,nebyt.priestorov Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
23.6.2015 39/2015 textilné rukavice KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
18.6.2015 38/2015 veniec na pohreb V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
17.6.2015 37/2015 čistiace prostriedky Q8 MOBILMARKT-Keresztes Ľudovít, IČO: 14144701,Ul. Komenského 42/64 Komárno 94501
5.6.2015 35/2015 kanc.stolička Sitno- A.Csehi,IČO: 32425074,Jókaiho 18 94501 Komárno
29.5.2015 34/2015 laminovacia fólia A4 1 bal./100 ks, laminovacia fólia A3 1 bal/100 ks GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547
15.5.2015 33/2015 farebné výtlačky - plagáty Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
7.5.2015 32/2015 ročná kontrola el. požiar. signalizácie a následná oprava Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
5.5.2015 31/2015 inzeráty- prenájom pozemkov, výzva na konkurz Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
4.5.2015 30/2015 tlač bannerov s úpravou okrajov 150x100 cm -5 ks, 15 x 80 cm- 1 ks Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
28.4.2015 29/2015 videozáznam zo dňa 30.4.2015.-Míľniky XIX. MEDIAN-Mgr.Mária Harasztiová,IČO :32118821,Komárnická 20, 821 03 Bratislava 2
21.4.2015 28/2015 čistiace potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
16.4.2015 27/2015 Inzerát na prenájom pozemku podľa priloženého textu Redakcia DELTA, Františkánov 22, 945 01 Komárno
14.4.2015 25/2015 farebná tlač, kanc.papier, kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
14.4.2015 26/2015 knihy podľa vlastného výberu, nákupné poukážky v hodnote : 1 ks -25 eur, 1 ks - 20 eur, 1 ks - 15 eur DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
2.4.2015 23/2015 Vyhotovenie stavebnej dokumentácie na stavby p.č. 6039/1,6039/3 v k.ú. Iža Ing. Beáta Sádecká.IČO:37861816, Lúčová 48, 945 01 Komárno
2.4.2015 24/2015 Inzerát na prenájom pozemku podľa priloženého textu DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
1.4.2015 21/2015 postrek proti burinám 5 l KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno
1.4.2015 22/2015 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie budovy archeolog. vedecko-výskumnej základne p.č.6039/1,6039/3 v k.ú.Iža na legalizáciu a zápis stavby do katastra nehnuteľností TRIGONS s.r.o, IČO:36 531171,Nádvorie Európy 12/10, 945 01Komárno
27.3.2015 20/2015 rýchlovarná konvica, sáčky do vysávača BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
16.3.2015 19/2015 programvanie kódov Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
10.3.2015 18/2015 oprava pisoára ( 2 ks ) - budova Zichyho palác Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
5.3.2015 17/2015 farebné výtlačky - plagáty, kanc.papier, kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.3.2015 16/2015 inzeráty podľa priložených textov - 2 ks DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
25.2.2015 13/2015 vyhotovenie vstup. panela ( 1 ks )100x200 cm na Komatex dosku s lesklým laminovaním Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
25.2.2015 14/2015 tlač panelu A3 (1 ks ) s povrch.úpravou s lesklým laminovaním na komatex tabuľu - 5 mm hrúbka VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
25.2.2015 15/2014 wifi opt. myš 5 ks, zapojenie zariadení na premietanie fotografií 1servis /hod. ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
23.2.2015 12/2015 pozvánky - tlač 100 ks NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
18.2.2015 11/2015 pozvánky - tlač NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
16.2.2015 10/2015 sendviče ( 100ks) na 27.2.2015 - vernisáž stálej výstavy -Príroda Podunajska DUNAFER s.r.o., IČO: 36554294, J.Tubu 26, 94501 Komárno
12.2.2015 7/2015 far.papier A 4 - 30 ks, samolepiaca fólia na tlač A4 - 30 ks Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
12.2.2015 8/2015 komatex doska 170 x 270 cm 1 ks, čiernobiela tlač A3 - 13 ks + dosky Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
12.2.2015 9/2015 emokup s antireflexným sklom 70x100 cm - 5 ks CEIBA s.r.o, IČO - 36548090, Jesenského 85, Štúrovo
3.2.2015 5/2015 tlač kalendária 2015 formát A4 far.obojstranne, 2x zalomenie- slovenská farebná verzia 400 ks, maďarská far.verzia 600 ks nešpecifikovaný
3.2.2015 6/2015 dierkovanie herbária 200 ks VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
27.1.2015 2/2015 farebná tlač A3 102 ks na výstavu ,,Príroda Podunajska" PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
27.1.2015 3/2015 lepidlo chemoprén 2 kg,pištol na lepenie 1 ks, náplne do pištolí na lepenie 1 bal., štetce 4 ks, farby akryl 7 ks, toal.papier, čistiace prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
27.1.2015 4/2015 vinkel 60 - 40 ks, vinkel 40 - 20 ks, perfor.kov.pás 12 m, skrutky 35x4 - 80 ks, skrutka tvaru L - 30 ks Železiarstvo HA - HO,IČO: 44767650,Eötvösa 41, Komárno
19.1.2015 1/2015 toner do xeroxu, farebné výtlačky cenníkov, kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
28.12.2014 96/2014 čistenie betónovej časti oplotenia múzea - Palatínova č.13 SYKY s.r.o.,IČO: 45692467,Perecka 4,Levice 93405
28.11.2014 95/2014 výmena prístrešku na budove Zichyho palác - časť príslušenstvo pre soc. zariadenie BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
27.11.2014 91/2014 výmena parkiet po havárií vod.potrubia, dodanie a montáž podľa ce.ponuky - budova múzea a knižnice TOPDOM s.r.o., IČO 34132295, Jazerná 4/1, Komárno
27.11.2014 92/2014 sanácia omietok po havárii vod. potrubia v budove múzea a knižnice podľa cen.ponuky TOPDOM s.r.o., IČO 34132295, Jazerná 4/1, Komárno
27.11.2014 93/2014 oprava maľby a náterov po havárii vod.potrubia - budova múzea a knižnice TOPDOM s.r.o., IČO 34132295, Jazerná 4/1, Komárno
27.11.2014 94/2014 výmena skla s lepením - Škoda Octavia r.v.2005, KN 367BT Viktor Hovorka - Mobil-Sklo, IČO:44596774,Vnútorná okružná 2955/65 Komárno 94501
25.11.2014 84/2014 výmena a dodanie el. bojlera 10 l, pripojenie na vodovod Vojtech Vörös, IČO:37195671,Dolná 201/25,Čičov
25.11.2014 85/2014 pcl 20 set laser, hmoždinky,nôž olamovací,vrtáky,pliešok,uholník,sada bitov Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
25.11.2014 86/2014 montáž zabezp. prvku na plnovom rozvode - kotolna hl.budova múzea Botherm s.r.o, IČO:44632746, Železničná 82, Zemianska Olča
25.11.2014 87/2014 kábel 3x1,5m- 20m, príchytky 2 bal., lišta 6m, spodok vypínača 2 ks, lampy 2 ks - do prírodovednej výstavy ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
25.11.2014 90/2014 kontrola komínov - hl.budova a Zichyho palác Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
24.11.2014 83/2014 kontrola a oprava has. prístrojov Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
21.11.2014 82/2014 zimné pneumatiky Natador sibir snow 195-65-15, montáž pneumatík Škoda Octavia KN 367BT, nontáž Citroen Jumper KN 561BF Attila Lukács-L.A.PNEU, IČO:43989420, Chotín 86
20.11.2014 88/2014 žiarovky rôzneho druhu, neóny IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
20.11.2014 89/2014 dezinsekcia objektu - prír.výstava a sklady Arpád Takács - ASANA ,IČO:32424311,Hlavná 70 945 04 Komárno
18.11.2014 80/2014 zasklievanie okien - budova múzea a knižnice 2 ks Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
18.11.2014 81/2014 montáž banneru na budovu múzea IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
14.11.2014 79/2014 toner, farebná tlač, kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.11.2014 78/2014 revízia bezpeč. zariadenia - budova múzea a knižnice - časť múzea Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
31.10.2014 76/2014 parketové lišty 9,6x1,80,prechodová lista 5,4x9,24m UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
31.10.2014 77/2014 kalíšky 20 ks,dermentes 2x50 ml, 2 fľaše, Thymol 25 g Ing.Miloš Machálik, Strojárska 381/3,Hliník nad Hronom,IČO:35303999
23.10.2014 75/2014 hmoždinky 8mm 70ks, skrutky do dreva 8m -70 ks, klavír 65mm 5 ks, klavír 80mm - 40 ks, magnet. klapka 5 ks, posuv.zámok 1 ks, drôt 5 mm - 6,5 m,spoj. materiál 10+5, skrutky podľa výberu Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
22.10.2014 76/2014 parket.lišty 9,6x1,80m, prechod. lišta 5,4x9,24m UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
21.10.2014 73/2014 rozdvojka 4 ks, kábel 3x1,5m - 20m, predlžovač 3 -5 ks, lišta na kábel 25 m, príchytka 2 ks ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO
21.10.2014 74/2014 patentové krúžky - na herbár Textilná galantéria-E.Bereczová,IČO: 34370277, Baštová 2713/53, 945 01 Komárno
8.10.2014 70/2014 inzerát nas prenájom prebyt. majetku Bašta VI. DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
3.10.2014 66/2014 kanc. potreby podľa výberu zamestnanca, toner podľa výberu, fareb. výtlačky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.10.2014 69/2014 textília k výstave - prírodovednej 3,2x10 - 4 ks KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno
2.10.2014 65/2014 parketová lišta 36x1, prechodová lišta 6 m x 8,67 UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
2.10.2014 67/2014 gumené čižmy 1 pár, duvilax 1 kg, 1 ks, rukavice pracovné 2 páry, igelit. sáčky 1 bal.-12 l-1 balenie, ekosoľ 50 kg, sádra 50 kg, lep páska maliarska 9 bal., lepiaca páska hnedá široká 3 bal., pur pena 2 bal., lak matný spray 1 ks, maliar. valec rôzne druhy 6 ks, čist. potreby podľa výberu LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
30.9.2014 63/2014 farby na prírod. výstavu - podľla výberu KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
30.9.2014 64/2014 periodická OS a OP EZ - Lapidárium Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
22.9.2014 62/2014 stolička otáč. k pís. stolu JYSK, IČO : 35974133, Šoltésová 14, 81108 Bratislava
18.9.2014 60/2014 piesok do stálej výstavy - prírodovednej 1m3 CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
17.9.2014 61/2014 oprava tel. ústredne, bezpeč. projekt pre múzeum BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
16.9.2014 57/2014 kvety - ruže na spomienk. slávnosť spevokolu - Lajos Vass a odhalenie jeho busty Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
16.9.2014 58/2014 občerstvenie - chlebíčky, ovocie pre pozvaných hostí zo SR a Maďarska na odhalenie sochy L. Vassa a vernisáž výstavy DUNAFER s.r.o., IČO: 36554294, J.Tubu 26, 94501 Komárno
16.9.2014 59/2014 programovanie užív. kódov pre správcu budovy Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
11.9.2014 54/2014 kanc. a výstavný materiál podľa výberu zamestnanca Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
11.9.2014 55/2014 ihličnaté rezivo,dovoz tovaru Hurbanov - Komárno Belholz s.r.o., IČO : 36443861, Železničná 1373/40, Hurbanovo
11.9.2014 56/2014 vodový lak matný 10 ks, lepidlo duvilax 8 ks,farba akrylová, biela matná 3 ks,maliarske štetce ploché podľa výberu 6 ks, Biolit 200 ml - na liet.hmyz 3 ks KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
9.9.2014 71/2014 tlač a montáž veľkoploš. far. bannerov a fotografií, exterier. banner 4,20x1,50 m, čierno-biele bannery int.1,50x1m- okr. zašívané, farebný banner int. 1,50x2m,tlač, kašírovanie fotografií 50x75 cm-38 ks, 50x70 cm PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
9.9.2014 71/2014 tlač a montáž veľkoploš.fareb.bannerov a fotografií, exterier. banner 4,20x1,50 m - 1 ks, čierno-biele bannery inter. 1,50x1 m - okr. zašívané 2 ks, fareb,banner 1,50x2 m 1 ks, tlač a kašírovanie fotografií rozmer 50x75 cm - 38 ks, 50x70 cm, 3 ks PRINT-K, IČO:33616591, Martovce 381
9.9.2014 72/2014 odbor. dozor pam. obnovy podľa PD - Konzervácia a doplnenie múrov obj. SZ rohovej veže NKP rímsky tábor v Iži N-ART s.r.o., Ing.arch.A.Németh, IČO:35979755,Betliarska 12, Bratislava, 851 07
4.9.2014 52/2014 hmoždinky 10 ks, spoj. materiál 50 ks, skrutky 4x50 - 120 ks, skrutky 3,5x16 - 200 ks Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
4.9.2014 53/2014 OSB dosky 12 mm - 3 ks, smrek dosky 50 mm - 2 ks, spoj. materiál 10 ks Sezam s.r.o., IČO-00633194, Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
22.8.2014 51/2014 kávovar DE LONGHY EC 7 ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno
21.8.2014 50/2014 oprava telefónnej ústredne Vodatech s.r.o,IČO-36747904,Nová 1104/30, 946 57 Svätý Peter
31.7.2014 48/2014 kosenie a odvoz, Bašta č. VI, podľa pokynov zamestnanca múzea AGRO-Gergely Kubovics , IČO:34370765,Odborárov 34, 945 01 Komárno
31.7.2014 49/2014 vyhotovenie tabúľ s názvom múzea podľa prilož. vzoru, 4 ks + montáž 1 ks VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
30.7.2014 47/2014 oprava strechy a očistenie odkvapových žlabov v Zichyho paláci BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
29.7.2014 42/2014 panel na prír.výstavu STONA VIRT, IČO:40531252,Hlavná 13, Virt 170,00 €
23.7.2014 46/2014 výpožička vysušovacieho zariadenia do budovy múzea a knižnice na Palatínovej ul.č.8, od 24.7.2014 TOPDOM s.r.o., IČO 34132295, Jazerná 4/1, Komárno
18.7.2014 45/2014 technická prehliadka plyn. kotlov : Palatínova č. 13, Palatínova č. 8. budova Zichy K-V PLYNOTHERM - Kollár,IČO-17727821,Výskumnícka 48, Hurbanovo 947 01
15.7.2014 41/2014 oprava EPS , výmena snímača Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
15.7.2014 43/2014 odstránenie havarij. stavu v budove na Palatínovej č.8 - vodovod. potrubie Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
15.7.2014 44/2014 zostava rolety , látka 100 % polyester, 2 ks INTERFORM GS s.r.o, IČO:35932619,Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 199,00 €
7.7.2014 40/2014 gravírovania pomenovania živočíchov na výstavu Afrika - Život na savanách podľa prilož.vzoru Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
2.7.2014 38/2014 kanc. potreby, toner Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
2.7.2014 39/2014 ročná prehliadka EPS systému v hlavnej budove múzea Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
30.6.2014 37/2014 program.užívanie živ. kódov Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
24.6.2014 36/2014 inzerát na prenájom nebyt. priestorov - Bašta VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
23.6.2014 35/2014 čistiace potreby na základe výberu zamestnanca KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
20.6.2014 34/2014 kontrola komínov a odstránenie závad Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
18.6.2014 33/2014 kontrola a oprava alarmu v múzeu na Palatínovej ulici č. 8 Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
13.6.2014 30/2014 zámočnícke práce - obraz Feszty IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
13.6.2014 31/2014 Router TP -LINK -W8970B - 1 ks GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547
12.6.2014 29/2014 oceľový rám 40 cm, monofilové vrece 40 cm,teleskop. palica 140 cm Ondrej Šauša, IČO-30164095, H.Meličkovej 6/71, 84105 Bratislava
12.6.2014 32/2014 kvety na ozobu - dekorácia výstavy - Feszty Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
11.6.2014 27/2014 odstránenie kódu - E.Németh, odstránenie príčin fal. poplachov Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
11.6.2014 28/2014 tlač textu k výstave Feszty podľa vzoru VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
5.6.2014 26/2014 inzercia - prenájom nebyt. priestorov - Bašta VI. - Okružná cesta DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
3.6.2014 25/2014 papier kanc., drobné kanc. potreby, farebná tlač Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
27.5.2014 24/2014 tlač pozvánok - výstava Feszty 200 ks NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
20.5.2014 23/2014 tlač bannera300x200 cm- výstava Feszty Zoltán Keszeg - PRINT-K,IČO: 33616591,Vnútorná okružná 3996, 945 01 Komárno
14.5.2014 22/2014 toner do kopír. stroja Canon, farebné výtlačky na Noc múzeí, kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
9.5.2014 21/2014 materiál k prdsg. činnostiam, vyhotovenie erbov ARKA,a.s ,IČO: 36523496,Turbínová 1, 831 04 Bratislava
23.4.2014 19/2014 kniha podľa výberu zamestnanca BABITS SLOVAKIA s.r.o. IČO 34110259, Komárno
23.4.2014 20/2014 veniec na pohreb p. Fesztyovej nešpecifikovaný
17.4.2014 18/2014 acetón C 6000 5l,acetón S6006 5l,toluen 3l,tech.lieh 5l,tech.benzín 2l, = reštaur. materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
16.4.2014 17/2014 el. píla - ručná Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
15.4.2014 16/2014 inzercia na prenájom pozemku DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
9.4.2014 15/2014 tlač. výst. mat. na výstavu- Život na savanách, Spomienky na Zambiu Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
31.3.2014 14/2014 maľované taniere ny výstavu- národopis. výst. v MR- Tatabánya UNICORN-SZA s.r.o.,IČO: 47 556 552,Hviezdna 24/6 945 01 Komárno
20.3.2014 12/2014 trvalé svetlá s výk.2x600w a fareb. teplotou 5500K, softboxy so žiaroviek, ľahký statív nešpecifikovaný
18.3.2014 10/2014 piesok 3m3 CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
18.3.2014 11/2014 postrek proti burine, fólia podľa výberu KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno
18.3.2014 13/2014 oprava PC zostáv - archeológ, konzervátor, múz. pedagóg ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
14.3.2014 9/2014 veniec na 15.marca V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
4.3.2014 8/2014 kanc. potreby podľa potreby, kanc. papier, tlač. farebnej plachty Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
3.3.2014 7/2014 čist. potreby podľa výberu KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
20.2.2014 6/2014 tlač plagátov - Umenie očami mladých, toner, zvýrazňovač Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
12.2.2014 4/2014 dovoz panelov z Bašty VI. do hl. budovy múzea Firma Kiss, s.r.o.,IČO-44070110,Komárno - Ďulov Dvor, Ul. pri železnici 131/13
12.2.2014 5/2014 oprava syst. EPS - budova Ghyczy Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
6.2.2014 3/2014 oprava kop. stroja Canon, nastavenie C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
4.2.2014 2/2014 nákup a inštal. RAM - PC -historik, inštal. PC - riaditeľ ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
22.1.2014 1/2014 inzerát - Dunatáj DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
3.12.2013 51/2013 čistiace prostriedky, konzerv. materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
3.12.2013 52/2013 žiarovky SPOD 40, reflektory IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
3.12.2013 53/2013 klince, šróby k výstave, nožnice na strihanie stromov Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
28.11.2013 50/2013 pneumatiky s let. dezénom Barum 195/65-R15, BRilantis 2/91T 4 ks Ján Veselý - Pneuservis Veselý,IČO: 35051051,Mládeže 1340/27 94501 Komárno
27.11.2013 49/2013 rolovací kryt do batožinového priestoru- Škoda Octavia HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava
25.11.2013 48/2013 maliarske náradie podľa výberu KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
21.11.2013 47/2013 oprava PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
14.11.2013 46/2013 revízia EZS vo všetkých budovách, revízia EPS - Palatínova č.8, odstránenie nedostatkov Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
11.11.2013 45/2013 oprava dymovodov v budove múzea a kniž. Palatínova č.8 Zoltán Beke-zámočník, IČO-33617317,Úzka 45 ,Čalovec 946 02
8.11.2013 44/2013 inzerát na prenájom nebyt priestorov DUNATÁJ, IČO-42201527 ,Slnečná 565/36, 945 01 Komárno
6.11.2013 39/2013 kontrola has. prístrojov, odstrán.nedostatkov v priestoroch PM Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
6.11.2013 41/2013 zostava PC na zákl. ceNOVej ponuky zo 16.9.2013, 2 ks BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
6.11.2013 42/2013 odvoz služ.auta Škoda Forman 135 LS na šrotovisko KOVOD a.s. KN, 6.11.2013 z garáže Autošport M+K,IČO-30735106, Hradná 10, 94501 Komárno
6.11.2013 43/2013 revízia komínov Zichyho palác, hl. budova múzea - Palatínova 13 Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
5.11.2013 40/2013 zošrotovanie os .automobilu Škoda FORMAN KOVOD a.s. IČO-36052957,Partizánska cesta 91, 97401 B.Bystrica
4.11.2013 38/2013 maliarske potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
28.10.2013 37/2013 prehliadka PC ,,ACER", odstrán. nedostatku ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
22.10.2013 36/2013 odstránenie závad a zabezp.STK - Citroen Jumper KN 561 BF Autošport M+K,IČO-30735106, Hradná 10, 94501 Komárno
14.10.2013 35/2013 Konvektor Concept 2 ks NAY a.s., IČO : 35739487,Tuhovská 15, P.O. BOX 10,Bratislava, 830 06
7.10.2013 34/2013 oprava EPS - budova múz. a kniž. - Palatínova č. 8, odstránenie poškodenia systému Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
3.10.2013 33/2013 kanc. potreby podľa výberu, toner do PC, tlač plagátov na výstavu L.Struhár nešpecifikovaný
2.10.2013 32/2013 príprava vozidla a zabezp. STK a emis. kontroly KN 367 BT Autošport M+K,IČO-30735106, Hradná 10, 94501 Komárno
16.9.2013 31/2013 oprava plyn.kotla - hl. budova, výmena súčiastok Daniel Mézes - VODÁR, IČO :43120075,Budovateľská 19/15 Komárno
21.8.2013 29/2013 oprava ventilov DN100 - kotle - hl. budova, oprava toalety - budova Zichy ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
21.8.2013 30/2013 revízia VTZ plyn. a tlak. zariadenia - hl. budova, budova múzea a knižnice, Zichyho palác ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
14.8.2013 27/2013 kanc.materiál, čist. prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
14.8.2013 28/2013 oprava PC - kanc. botanik C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
16.7.2013 26/2013 kontrola komínov vo všetkých objektoch Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
15.7.2013 25/2013 revízia plyn.horáka v hl. budove, Zichyho paláci, budove múzea a knižnice K-V PLYNOTHERM - Kollár,IČO-17727821,Výskumnícka 48, Hurbanovo 947 01
3.7.2013 24/2013 monitor k PC - kanc.historik umenia + sekretariát ( 2 ks) C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
20.6.2013 23/2013 pravid.revízia kotla Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
19.6.2013 22/2013 vyhot. videozáznamu počas reštaurovania olejomaľby K. Friedla z.r. 1763, vyhotovenie DVD videofilmu z uvedeného záznamu 1 ks Studio Spectrum,IČO-11896531,Malodunaj.nábr.4, Komárno 200,00 €
18.6.2013 21/2013 dovoz výstavy Dunaj - 19.6.2013 - KN - BA a späť Firma Kiss, s.r.o.,IČO-44070110,Komárno - Ďulov Dvor, Ul. pri železnici 131/13
17.6.2013 20/2013 kosenie tráv. plôch - Bašta VI. a odvoz trávy AGRO-Gergely Kubovics , IČO:34370765,Odborárov 34, 945 01 Komárno
12.6.2013 19/2013 kanc. potreby, výst. materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.6.2013 16/2013 telefón. údtredňa - VODATECH 1 ks do hl. budovy múzea Vodatech s.r.o,IČO-36747904,Nová 1104/30, 946 57 Svätý Peter
3.6.2013 17/2013 tlač tabule pre Lapidárium podľa predl. vzoru a laminovanie Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno
3.6.2013 18/2013 čist. prostriedky, toal.papier KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
16.5.2013 15/2013 odstránenie havarij.stavu v Lapidáriu - Bašta VI. - oprava toalety a vod.potrubia, čistenie odpad. potrubia FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno
15.5.2013 14/2013 montérky pre údržbára,gumené čižmy,prac.rukavice, obuv pre upratovačky - 2 páry PEMAL,11715022,Trstinová 13, 945 01 Komárno
23.4.2013 13/2013 knihy podľa výberu odb.pracovníka na súťaž NEC ARTE NEC MARTE Madách Posonium s.r.o. - IČO: 31327818, Komárno
17.4.2013 11/2013 postrek proti burine KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno
16.4.2013 12/2013 oprava vonk.osvetlenia múzea - dvor hl.budovy IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
4.4.2013 9/2013 plagáty - poster k výstave - Nadčasová krása, kanc. potreby podľa potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
2.4.2013 10/2013 materiál na dekoráciu výstavy - Nadčas.krása Ildikó Nagyová, IČO:33780901,Selyeho 21/36 945 01 Komárno 945 01
26.3.2013 8/2013 bublinková fólia PACK KING SLovakia s.r.o,IČO :45281769,Železničiarska 1439/40 Galanta 924 00
14.3.2013 7/2013 veniec na 15.3. - socha Jókaiho V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
13.3.2013 6/2013 revízia OSaOPEZ - bleskozvod v hl.budove Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
6.3.2013 5/2013 kanc.potreby- podľa výberu zamestnancov Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.3.2013 4/2013 oprava stoličiek 6 ks Kálazi Ľudovít, IČO -32799250, Strekov č. 123
15.2.2013 3/2013 čistiace prostriedky podľa výberu zamestnancov KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
4.2.2013 2/2013 zasklenie okien - hl. budova Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
10.1.2013 1/2013 oprava brzd.systému Octavia KN 367 BT Autošport M+K,IČO-30735106, Hradná 10, 94501 Komárno
7.9.2012 37/2012 montáž vodomeru do Partnershop - Bašta VI. FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno 37,00 €
5.9.2012 35/2012 kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
5.9.2012 36/2012 kurz prvej pomoci Slovenský Červený kríž územný spolok, Komárno, Senný trh 3, 945 01 Komárno
3.9.2012 34/2012 čistiace prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
21.8.2012 33/2012 revízia VTZ plyn..a tlak.zariadení - hl.budova, Zichyho palác, rek. budova ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
16.8.2012 32/2012 kontrola kotolne a odstránenie nedostatkov vo všet. budovách nešpecifikovaný
11.7.2012 31/2012 konzerv. materiál , hyg. potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
26.6.2012 29/2012 Flóra Slovenska, Fauna Slovenska VEDA Vydavateľstvo SAV, IČO -2020291625, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava
26.6.2012 30/2012 kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
23.5.2012 28/2012 Oprava požiar.signaliz.- výmena súčiastky Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
18.5.2012 27/2012 čistiace prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
11.5.2012 26/2012 Inzercia na prenájom nebyt.priestorov Bašta VI. Redakcia Dunaj, Komárno
9.5.2012 23/2012 kanc.potreby - Noc múzeí dňa 19.05.2012 Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
4.5.2012 22/2012 veniec - múz.Jókaiho - Balatonfüred na deň 4.5.2012 nešpecifikovaný
26.4.2012 21/2012 chladnička ZRG 31 SW -149,- eur, kávovar De Longhi EC7 59,50 eur ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno 208,00 €
26.4.2012 25/2012 nákup. poukážky 9 ks BABITS SLOVAKIA s.r.o. IČO 34110259, Komárno 100,00 €
23.4.2012 20/2012 ročná kontrola el. požiar. sign. zariadenie podľa vyhl.726/2002Z.z.- hlavná budova múzea Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
19.4.2012 18/2012 knihy podľa výberu - odb. zamestnanci DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno 100,00 €
19.4.2012 19/2012 knihy podľa výberu - odb. zamestnanci Madách Posonium s.r.o. - IČO: 31327818, Komárno 100,00 €
13.4.2012 14/2012 pridelenie kódu - budova múz. a kniž. - pre sprievodkyňu Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
10.4.2012 16/2012 materiál pre konzervátora KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
10.4.2012 17/2012 kanc. potreby, faby, tlač far. plagátov - na výstavu Krása ľud. remesiel Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
5.4.2012 24/2012 kontrola a odstrán. závad vonk. osvetlenia v areáli múzea IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Komárno
3.4.2012 15/2012 zapožičanie lešenie - montáž a demontáž - schodište Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
22.3.2012 13/2012 odstránenie a oprava ÚK, demont. a montáž radiatora a panela - Zichy FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno
13.3.2012 11/2012 kanc.potreby, plagáty na mesiac marec 2012 Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
13.3.2012 12/2012 tlač 40 rokov priateľ.múzea, papier 200 g A4, tlač dvojstranná 200 ks NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
5.3.2012 10/2012 veniec - pohreb zamestnanca + veniec - kladenie vencov k soche J.Klapku V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
29.2.2012 9/2012 čist. prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
22.2.2012 8/2012 oprava PC - súč.zdroj CHICONY C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 52,00 €
14.2.2012 6/2012 školenie na obsluhu kotla Bagita Gejza, IČO - 11712694, Ul.práce 16, Kolárovo 156,00 €
14.2.2012 7/2012 oprava tlačiarne CANON, toner C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 82,00 €
1.2.2012 5/2012 kopírovanie plagátu Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 8,00 €
31.1.2012 2/2012 oprava PC, internet,export do KB C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 96,00 €
31.1.2012 3/2012 revízia PO Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno 525,00 €
31.1.2012 4/2012 inzerát na nájom Bašta VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo 5,00 €
18.1.2012 1/2012 inštal. programu do PC - majetok C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 36,00 €
24.10.2011 24/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 320,00 €
25.5.2011 23/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 560,00 €
13.4.2011 21/2011 Čistiace prostriedky KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
13.4.2011 22/2011 Kapazin KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno
6.4.2011 20/2011 kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
5.4.2011 19/2011 Odkyselovacia kvapalina CEIBA s.r.o, IČO - 36548090, Jesenského 85, Štúrovo
1.4.2011 18/2011 sťahovanie výst.materiálu TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno
31.3.2011 17/2011 staveb.materiál TONEX plus,IČO: 36540501,Dun.nábr. 1152, Komárno
23.3.2011 16/2011 stav.materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
22.3.2011 15/2011 tlač bannera APPLEMEDIA s.r.o, IČO - 45279098, Komenského 397/32, Čebovce
21.3.2011 13/2011 údržb.materiál Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno
21.3.2011 14/2011 pozvánky NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
18.3.2011 12/2011 stav.materiál Coording s.r.o, IČO - 36526321, Ižianska 4124, Komárno
15.3.2011 11/2011 kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
14.3.2011 10/2011 veniec V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
2.3.2011 9/2011 kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
28.2.2011 8/2011 kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
22.2.2011 7/2011 kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
1.2.2011 4/2011 Revízia EZS a EPS Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
31.1.2011 6/2011 oprava PC - št.pokladňa C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
20.1.2011 1/2011 revízia Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
18.1.2011 2/2011 Revízia EPS - hl.budova Landy Elektronic, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
18.1.2011 3/2011 kanc.potreby,tlač plagátov Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
12.1.2011 5/2011 Prevoz a poistenie výstavy Múzeum Spiš.Nová Ves, IČO - 31297927, Letná 50, Spiš.Nová Ves
XHTML | CSS